Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2013

Uchwała Nr 0235-2013/ 13 - COMPERIA.PL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0234-2013/ 13 - MABION S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0233-2013/ 13 - MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0232-2013/ 13 - CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - ustanie uczestnictwa w typie DEPONENT

Uchwała Nr 0231-2013/ 13 - VENO SA - zmiana uchwały 220/13

Uchwała Nr 0230-2013/ 13 - RUBICON PARTNERS SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0229-2013/ 13 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0228-2013/ 13 - DREWEX SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0227-2013/ 13 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0226-2013/ 13 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0225-2013/ 13 - JANTAR DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0224-2013/ 13 - PLATINUM PROPERTIES GROUP SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0223-2013/ 13 - BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.

Uchwała Nr 0222-2013/ 13 - SYGNITY S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0221-2013/ 13 - MIASTO KRAKÓW - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0220-2013/ 13 - VENO S.A. - warunkowa rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0219-2013/ 13 - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0218-2013/ 13 - EUROCENT S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0217-2013/ 13 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VIG Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0216-2013/ 13 - PRAGMA FAKTORING SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0215-2013/ 13 - INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0214-2013/ 13 - HYGIENIKA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0213-2013/ 13 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki SCANMED MULTIMEDIS SA oraz ustanie uczestnictwa w tym typie przez spółkę TRIGON DOM MAKLERSKI SA

Uchwała Nr 0212-2013/ 13 - MACRO GAMES SA - warunkowa rejestracja pda

Uchwała Nr 0211-2013/ 13 - BRE BANK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0210-2013/ 13 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Uchwała Nr 0209-2013/ 13 - GETIN NOBLE BANK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0208-2013/ 13 - AMERICAN HEART OF POLAND SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0207-2013/ 13 - ING SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki REGNON SA

Uchwała Nr 0206-2013/ 13 - REGNON SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0205-2013/ 13 - BETOMAX POLSKA SA - zmiana uchwały nr 58/13 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 0204-2013/ 13 - KBC POLSKA 2012 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -  ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0203-2013/ 13 - KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0202-2013/ 13 - PRÓCHNIK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0201-2013/ 13 - 01CYBERATON SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0200-2013/ 13 - BLUE OCEAN MEDIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0199-2013/ 13 - IMPERA CAPITAL SA - rejetracja jpp

Uchwała Nr 0198-2013/ 13 - PRÓCHNIK SA - określenie wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0197-2013/ 13 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - zmiana uchwały 184/13

Uchwała Nr 0196-2013/ 13 - ECHO INVESTMENT SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0195-2013/ 13 - MAKRUM SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0194-2013/ 13 - M.W. TRADE SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0193-2013/ 13 - GMINA-MIASTO ELBLĄG SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0192-2013/ 13 - ADFORM GROUP SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0191-2013/ 13 - MEDISWORD PLUS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0190-2013/ 13 - CAPITAL KOPERNIK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0189-2013/ 13 - PZ CORMAY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0188-2013/ 13 - WIDOK ENERGIA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0187-2013/ 13 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0186-2013/ 13 - TRAKCJA SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0185-2013/ 13 - WIERZYCIEL SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0184-2013/ 13 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0183-2013/ 13 - INTERNET GROUP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0182-2013/ 13 - INTERNET GROUP SA -  zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0181-2013/ 13 - TRAKCJA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0180-2013/ 13 - NETWISE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0179-2013/ 13 - ORCO PROPERTY GROUP SOCIETE ANONYME - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0178-2013/ 13 - INDEXMEDICA SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0177-2013/ 13 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0176-2013/ 13 - DEUTSCHE BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0175-2013/ 13 - WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0174-2013/ 13 - SYGNITY SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0173-2013/ 13 - BUMECH SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0172-2013/ 13 - KRUK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0171-2013/ 13 - PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0170-2013/ 13 - RANK PROGRESS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0169-2013/ 13 - GREMPCO S.A. - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0168-2013/ 13 - NEUCA SA - warunkowe przyjęcie akcji