Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2013

Uchwała Nr 0328-2013/ 13 - IMMOFINANZ AG - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0327-2013/ 13 - D & D S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ - przyznanie uczestnictwa typie EMITENT oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0326-2013/ 13 - AC S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0325-2013/ 13 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0324-2013/ 13 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0323-2013/ 13 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0322-2013/ 13 - SCANMED MULTIMEDIS S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0321-2013/ 13 - DOM DEVELOPMENT S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0315-2013/ 13 - NOBLE SECURITIES SA -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spólki ROBYG SA

Uchwała Nr 0314-2013/ 13 - ROBYG SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0313-2013/ 13 - BEST SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0312-2013/ 13 - ASTON MEDIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0311-2013/ 13 - ALEJASAMOCHODOWA.PL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0310-2013/ 13 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0309-2013/ 13 - RUBICON PARTNERS SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0307-2013/ 13 - ELEMENTAL HOLDING SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0306-2013/ 13 - MR KUCHAR SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0305-2013/ 13 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0304-2013/ 13 - GREENECO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0303-2013/ 13 - POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SA - wycofanie obligacji

Uchwała Nr 0302-2013/ 13 - MERITUM BANK ICB SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0301-2013/ 13 - FEERUM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0300-2013/ 13 - CDM PEKAO SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki MAGNA POLONIA SA

Uchwała Nr 0299-2013/ 13 - GRUPA KĘTY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0298-2013/ 13 - MAGNA POLONIA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0297-2013/ 13 - KRUK S.A. - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0296-2013/ 13 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0295-2013/ 13 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0294-2013/ 13 - WIERZYCIEL SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0293-2013/ 13 - DOM DEVELOPMENT SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0292-2013/ 13 - DOM MAKLERSKI IDM SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0291-2013/ 13 - STERGAMES SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0290-2013/ 13 - A.P.N. PROMISE S.A. przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0289-2013/ 13 - PROGRES INVESTMENT SA przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0288-2013/ 13 - WORK SERVICE SA rejestracja akcji

Uchwała Nr 0287-2013/ 13 - M.W. Trade SA rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0286-2013/ 13 - APLISENS SA przyjecie akcji serii F

Uchwała Nr 0284-2013/ 13 - NOBLE SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0283-2013/ 13 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0282-2013/ 13 - WIND MOBILE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0281-2013/ 13 - MURAPOL SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0280-2013/ 13 - PETROLINVEST SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0279-2013/ 13 - MOSTOSTAL-EXPORT SA - warunkowe przyjęcie akcji
 

Uchwała Nr 0277-2013/ 13 - SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0276-2013/ 13 - BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0275-2013/ 13 - URSUS S.A. przyjęcie do KDPW akcji zwykłych.

Uchwała Nr 0274-2013/ 13 - IMPERA CAPITAL SA rejestracja praw do akcji.

Uchwała Nr 0273-2013/ 13 - ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0272-2013/ 13 - ASTORIA CAPITAL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0271-2013/ 13 - INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0270-2013/ 13 - PHOTON ENERGY N.V. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0269-2013/ 13 - MASTERFORM S.A - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0268-2013/ 13 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki GRUPA TRINITY S.A.

Uchwała Nr 0267-2013/ 13 - ZAKŁADY AUTOMATYKI "POLNA" S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0266-2013/ 13 - EUROPEJSKI FUNDUSZ LESINGOWY S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0265-2013/ 13 - BIOMAX S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0264-2013/ 13 - MURAPOL S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0263-2013/ 13 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0262-2013/ 13 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0261-2013/ 13 - DE MOLEN S.A. - warunkowa rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0260-2013/ 13 - Ministerstwo Finansów - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0259-2013/ 13 - EUROCENT S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0258-2013/ 13 - MABION S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0257-2013/ 13 - POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0256-2013/ 13 - SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0255-2013/ 13 - PCZ S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0254-2013/ 13 - "CZERWONA TOREBKA" S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0253-2013/ 13 - INVENTI S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0252-2013/ 13 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0251-2013/ 13 - WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT - warunkowa rejestracja obligacji zamiennych

Uchwała Nr 0250-2013/ 13 - DOM MAKLERSKI BDM S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ABPOL COMPANY POLSKA S.A.

Uchwała Nr 0249-2013/ 13 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" S.A. - zmiana uchwały nr 246/13 Zarządu KDPW z 8 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 0248-2013/ 13 - VENO S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0247-2013/ 13 - MIDAS S.A. - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 244/14 Zarządu KDPW z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 0246-2013/ 13 - PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" S.A. - konwersja akcji

Uchwała Nr 0245-2013/ 13 - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0244-2013/ 13 - MIDAS SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0243-2013/ 13 - CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.

Uchwała Nr 0242-2013/ 13 - KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0241-2013/ 13 - MCI MANAGEMENT S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0240-2013/ 13 - INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0239-2013/ 13 - PZ CORMAY SA - zmiana uchwały 189/13

Uchwała Nr 0238-2013/ 13 - KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

Uchwała Nr 0237-2013/ 13 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0236-2013/ 13 - CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA ODDZIAŁ W POLSCE - zmiana uchwały 232/13