Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2013

Uchwała Nr 0397-2013/ 13 - DI BRE BANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki TARCZYŃSKI SA

Uchwała Nr 0396-2013/ 13 - Harmonogram dnia rozrachunkowego - zmiana uchwały 1000/11.

Uchwała Nr 0395-2013/ 13 - Przyznanie spółce NOVAVIS S.A. statutu uczestnika KDPW w typie EMITENT i rejestracja praw do akcji ww. spółki

Uchwała Nr 0394-2013/ 13 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla dwuletnich, trzyletnich, czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 0393-2013/ 13 - rejestracja dwuletnich, trzyletnich, czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 0392-2013/ 13 - Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji INSTALEXPORT S.A.

Uchwała Nr 0391-2013/ 13 - rejestracja obligacji spółki INSTALEXPORT S.A.

Uchwała Nr 0390-2013/ 13 - PIK SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0389-2013/ 13 - ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - warunkowe zawarcie umowy o ouczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0388-2013/ 13 - ART NEW MEDIA SA - określenie wartości nominalnej spółki

Uchwała Nr 0387-2013/ 13 - M.W. TRADE SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0386-2013/ 13 - TARCZYŃSKI S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0385-2013/ 13 - DIGITAL AVENUE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0384-2013/ 13 - NOBLE SECURITIES SA - przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0383-2013/ 13 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0382-2013/ 13 - PILAB SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0381-2013/ 13 - DANKS - EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A. -

Uchwała Nr 0380-2013/ 13 - DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ S.A. - przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0379-2013/ 13 - BUDOSTAL-5 S.A. w upadłosci likwidacyjnej - zamknięcie kont ewidencyjnych

Uchwała Nr 0378-2013/ 13 - STANDREW S.A. - przyznanie statusu uczestnictwa w typie EMITENT oraz przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0377-2013/ 13 - FEERUM S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0376-2013/ 13 - Zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0375-2013/ 13 - DOM MAKLERSKI BDM S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki SYNTHOS S.A. oraz ustanie wykonywania uczestnictwa przez spółkę DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. w tym typie

Uchwała Nr 0374-2013/ 13 - INFOSCOPE S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0373-2013/ 13 - WŁODARZEWSKA S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0372-2013/ 13 - VOXEL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0371-2013/ 13 - UNICREDIT S.P.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0370-2013/ 13 - COPERNICUS CECURITIES S.A.- rozszerzenie uczestnictwa o SPONSOR EMISJI dla akcji spółki HM INWEST S.A.

Uchwała Nr 0369-2013/ 13 - BNP PARIBAS POLSKA s.A. zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0368-2013/ 13 - ADFORM GROUP S.A. rejestracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 0367-2013/ 13 - INDEXMEICA S.A. rejestracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 0366-2013/ 13 - WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - rejestracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 0365-2013/ 13 - KBC GERMAN JUMPER FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0364-2013/ 13 - KBC EXTRA PROFIT FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0362-2013/ 13 - RUBICON PARTNERS SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0361-2013/ 13 - DOM MAKLERSKI BDM SA - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJ dla akcji spółki STALPROFIL SA

Uchwała Nr 0360-2013/ 13 - ING BANK N.V. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0359-2013/ 13 - GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. SKA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0358-2013/ 13 - UNIBEP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0357-2013/ 13 - POLCOLORIT SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0356-2013/ 13 - TOYA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0355-2013/ 13 - POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0354-2013/ 13 - KRUK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0353-2013/ 13 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0351-2013/ 13 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0350-2013/ 13 - DEUTSCHE BANK AG -  rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0349-2013/ 13 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0348-2013/ 13 - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA -  umorzenie akcji

Uchwała Nr 0347-2013/ 13 - SESCOM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0346-2013/ 13 - COMPERIA.PL SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0345-2013/ 13 - KANCELARIA MEDIUS SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0344-2013/ 13 - EKO HOLDING SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0343-2013/ 13 - HYDROBUDOWA POLSKA SA  w upadłości likwidacyjnej -  ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0342-2013/ 13 - MEGA SONIC SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0341-2013/ 13 - GOLDWYN CAPITAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0340-2013/ 13 - UBOAT-LINE SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0339-2013/ 13 - MULTIMEDIA POLSKA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0338-2013/ 13 - ADMIRAL BOATS SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0337-2013/ 13 - PC GUARD SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0336-2013/ 13 - FEERUM SA -  rejestracja pda

Uchwała Nr 0335-2013/ 13 - GLOBE TRADE CENTRE SA -  asymilacja akcji

Uchwała Nr 0334-2013/ 13 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0333-2013/ 13 - CASH FLOW SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0332-2013/ 13 - ADMIRAL BOATS SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0331-2013/ 13 - PRAGMA INWESTYCJE SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0330-2013/ 13 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych