Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2014

Uchwała Nr 0095-2014/ 14 - SKYSTONE CAPITAL SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0094-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0093-2014/ 14 - IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - uzyskanie statusu uczestnika REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0092-2014/ 14 - IDEA BANK S.A. - uzyskanie statusu uczestnika REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0091-2014/ 14 - PREVINET - SERVIZI PER LA PREVIDENZA S.P.A. - uzyskanie statusu uczestnika REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0090-2014/ 14 - POLCOLORIT S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 0089-2014/ 14 - ENEA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0088-2014/ 14 - UNIBEP SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0087-2014/ 14 - PKO BP SA -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0086-2014/ 14 - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0085-2014/ 14 - HYPERION SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0084-2014/ 14 - POLCOLORIT SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0083-2014/ 14 - BANK POCZTOWY SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0082-2014/ 14 - GRUPA LOTOS S.A. - uzyskanie statusu uczestnika REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0079-2014/ 14 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0077-2014/ 14 - SMT SOFTWARE SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0076-2014/ 14 - KRUK SA - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0075-2014/ 14 - GRUPA KĘTY SA -warukowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0074-2014/ 14 - GMINA BARCIN - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0073-2014/ 14 - KREDYT INKASO SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0072-2014/ 14 - SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA -  przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0071-2014/ 14 - CALESCO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0070-2014/ 14 - M DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0069-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0068-2014/ 14 - Zmiana uchwały nr 40/14 z 20 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 0067-2014/ 14 - CI GAMES S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0066-2014/ 14 - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0065-2014/ 14 - APATOR S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0064-2014/ 14 - MULTIMEDIA POLSKA S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0063-2014/ 14 - KDPW_CCP S.A. - zmiana typu uczestnictwa w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI na typ GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY (GUR)

Uchwała Nr 0062-2014/ 14 - WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0061-2014/ 14 - RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - zmiana typu uczestnictwa w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI na typ GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY (GUR)

Uchwała Nr 0060-2014/ 14 - UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - zmiana typu uczestnictwa w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI na typ GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY (GUR)

Uchwała Nr 0059-2014/ 14 - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. - zmiana typu uczestnictwa w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI na typ GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY (GUR)

Uchwała Nr 0058-2014/ 14 - KAKADU Sp. z o.o. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0057-2014/ 14 - GALAXY - PROJEKT ECHO 106 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Spółka komandytowo-akcyjna - uzyskanie statusu uczestnika REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie UCZESTNIK BEZPOŚREDNI-REPREZENTANT

Uchwała Nr 0056-2014/ 14 - GLOBE TRADE CENTER S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0055-2014/ 14 - ELEMENTAL HOLDING SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0054-2014/ 14 - MURAPOL S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0053-2014/ 14 - MBANK SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie UCZESTNIK BEZPOŚREDNI-STRONA TRANSAKCJI

Uchwała Nr 0052-2014/ 14 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów wyemitowanych w ramach 6 serii

Uchwała Nr 0051-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - zmiana uchwały 1010/13 Zarządu KDPW SA

Uchwała Nr 0050-2014/ 14 - IIF SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0049-2014/ 14 - M DEVELOPMENT SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0048-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI MBANKU SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie UCZESTNIK BEZPOŚREDNI - REPREZENTANT

Uchwała Nr 0047-2014/ 14 - FM BANK PBP SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie UCZESTNIK BEZPOŚREDNI-STRONA TRANSAKCJI

Uchwała Nr 0046-2014/ 14 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW i Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 0045-2014/ 14 - ZUE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0044-2014/ 14 - KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0043-2014/ 14 - KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0042-2014/ 14 - NOBLE SECURITIES SA -  warunkowe przyznanie statusu uczestnika w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0041-2014/ 14 - GETIN NOBLE BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0040-2014/ 14 - zmiana uchwały 1000/11 Zarządu KDPW SA  z dnia 7.11.2011 r. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych

Uchwała Nr 0038-2014/ 14 - VEDIA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0037-2014/ 14 - REDAN SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0036-2014/ 14 - GLOBAL ENERGY SA - warunkowa rejestraacj akcji

Uchwała Nr 0035-2014/ 14 - ALTERCO SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0034-2014/ 14 - QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY SA -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0033-2014/ 14 - warunkowa rejetracja obligacji

Uchwała Nr 0032-2014/ 14 - CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0031-2014/ 14 - BNP PARIBAS BANK POLSKA SA -  zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0030-2014/ 14 - BYTOM SA -  warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0029-2014/ 14 - SYNEKTIK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0028-2014/ 14 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 17 serii

Uchwała Nr 0026-2014/ 14 - ORCHIS Sp. z o.o. - zaprzestanie prowadzenia ewidencji obligacji

Uchwała Nr 0025-2014/ 14 - INPRO SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0024-2014/ 14 - FAST FINANCE SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0023-2014/ 14 - MERCATOR MEDICAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0021-2014/ 14 - POLBRAND Sp. z o.o. - zmiana uchwały 765/13 z dnia 16.10.2013 r.

Uchwała Nr 0020-2014/ 14 - ALIOR BANK S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0019-2014/ 14 - NAVI GROUP S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0018-2014/ 14 - MARKA S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0017-2014/ 14 - LABO PRINT S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0016-2014/ 14 - KREDYT INKASO S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0015-2014/ 14 - EUROCASH S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0014-2014/ 14 - APATOR S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0013-2014/ 14 - zamiana akcji spółek ATLANTIS ENERGY SA, FON ECOLOGY SA, URLOPY.PL SA I STARK DEVELOPMENT SA na akcje spółki FON SA

Uchwała Nr 0012_2014/ 14 - MFO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0011_2014/ 14 - CDM PEKAO SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki PRÓCHNIK SA

Uchwała Nr 0010_2014/ 14 - PRÓCHNIK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0009-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie UCZESTNIK BEZPOSREDNI - STRONA TRANSAKCJI

Uchwała Nr 0008-2014/ 14 - UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie UCZESTNIK BEZPOSREDNI - STRONA TRANSAKCJI

Uchwała Nr 0007-2014/ 14 - NOBLE SECURITIES S.A. - zawarcie umowy o uczzestnictwo w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie UCZESTNIK BEZPOSREDNI - STRONA TRANSAKCJI

Uchwała Nr 0006-2014/ 14 - VISTAL GDYNIA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0005-2014/ 14 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0004-2014/ 14 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG LONDON

Uchwała Nr 0003-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów i warrantów

Uchwała Nr 0002-2014/ 14 - POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0001-2014/ 14 - HOLLYWOOD S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz warunkowa rejestracja akcji