Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Listopad 2014

Uchwała Nr 1011-2014/ 14 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 1010-2014/ 14 - rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 1009-2014/ 14 - PLAZA CENTERS N.V. - warunkowa rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 1008-2014/ 14 - IDM SA w upadłości układowej - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1007-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI MBANKU SA -  ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki POLWAX SA

Uchwała Nr 1006-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BDM SA - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki FOREVER ENTERTAINMENT SA

Uchwała Nr 1005-2014/ 14 - FAST FINANCE SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1004-2014/ 14 - DOM INWESTYCYJNY INVESTORS SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki VANTAGE DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 1003-2014/ 14 - VANTAGE DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1002-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1001-2014/ 14 - CORELENS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1000-2014/ 14 - AMICA WRONKI SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0999-2014/ 14 - REDAN SA -  umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0998-2014/ 14 - KRUK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0997-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów wyemitowanych w ramach 9 serii

Uchwała Nr 0996-2014/ 14 - WORK SERVICE S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0995-2014/ 14 - BANCO SANTANDER, S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0994-2014/ 14 - TRIGON DOM MAKLERSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa w depozycie papierów wartościowych o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki GRUPA DUON SA

Uchwała Nr 0993-2014/ 14 - GRUPA DUOAN SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0992-2014/ 14 - DOM INWESTYCYJNY ZENITH SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0991-2014/ 14 - zmiana uchwały 978/14 Zarządu KDPW z dnia 21 listopada 2014 r. (realizowanie płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych)

Uchwała Nr 0990-2014/ 14 - wskazanie dni, których nie wlicza się do biegu terminów przewidzianych w Regulaminie Repozytorium Transakcji

Uchwała Nr 0989-2014/ 14 - PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY SA -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0988-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0987-2014/ 14 - TRITON DEVELOPMENT SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0986-2014/ 14 - MBANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0985-2014/ 14 - AQUA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0984-2014/ 14 - PROJPRZEM SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0983-2014/ 14 - DOM INWESTYCYJNY INWESTORS S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji wyemitowanych przez spółkę VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 0982-2014/ 14 - VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0981-2014/ 14 - KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 0980-2014/ 14 - WAWEL S.A. - konwersja akcji

Uchwała Nr 0979-2014/ 14 - DAYLI POLSKA Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz ejestracja obligacji

Uchwała Nr 0978-2014/ 14 - Zmiana uchwały nr 1000/11 z 7.11.2011 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 0977-2014/ 14 - VIGO SYSTEM S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0976-2014/ 14 - Harmonogramy dni księgowych obowiązujące w dniach: 6.01., 4.06., 11.11., 3.04., 24.12., i 31.12.2015 r.

Uchwała Nr 0975-2014/ 14 - Zmiana uchwały nr 834/13 z dnia 6.11.2013 r. (zmiana harmonogramu dnia księgowego w dniu 31 grudnia 2014 r.)

Uchwała Nr 0974-2014/ 14 - AMREST HOLDINGS SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0973-2014/ 14 - LASER-MED SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0972-2014/ 14 - WAKEPARK SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0971-2014/ 14 - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA -  zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0970-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów "Winner Guarantee Certificates"

Uchwała Nr 0969-2014/ 14 - TRIGON DOM MAKLERSKI SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0968-2014/ 14 - RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW w typie DEPONENT

Uchwała Nr 0967-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0966-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 21 serii

Uchwała Nr 0965-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BOŚ SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Uchwała Nr 0964-2014/ 14 - BORYSZEW SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0963-2014/ 14 - ARCUS SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0962-2014/ 14 - FON SA -  umorzenie akcji

Uchwała Nr 0961-2014/ 14 - SKARBIEC HOLDING SA - zmiana uchwały 960/14

Uchwała Nr 0960-2014/ 14 - SKARBIEC HOLDING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0959-2014/ 14 - LOKUM DEWELOPER SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0958-2014/ 14 - OT LOGISTICS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0957-2014/ 14 - RAIFFEISEN BANK POLSKA SA - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW o typ EMITENT

Uchwała Nr 0956-2014/ 14 - GRUPA LOTOS SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0955-2014/ 14 - KRUK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0954-2014/ 14 - ARKA BZ WBK FIO - uzyskanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium przez: ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA PLATINUM DYNAMICZNY oraz ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA PLATINUM STABILNY

Uchwała Nr 0953-2014/ 14 - AMICA WRONKI SA - konwersja akcji

Uchwała Nr 0952-2014/ 14 - KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0951-2014/ 14 - CASUS FINANSE SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0950-2014/ 14 - MASTERFORM S.A. - zmiana uchwały nr 944/14

Uchwała Nr 0949-2014/ 14 - VIGO SYSTEM SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0948-2014/ 14 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 0947-2014/ 14 - CERAMIKA NOWA GALA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0946-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów "Reverse Convertibles"

Uchwała Nr 0945-2014/ 14 - MAXIUMUS SA -  wymiana akcji

Uchwała Nr 0944-2014/ 14 - MASTERFORM SA- umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0943-2014/ 14 - PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0942-2014/ 14 - CUBE.ITG S.A. - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0941-2014/ 14 - NETIA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0940-2014/ 14 - COMECO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0939-2014/ 14 - NORDEA BANK POLSKA SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0937-2014/ 14 - VENTURE INCUBATOR SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0936-2014/ 14 - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0935-2014/ 14 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - wstąpienie w prawa i obowiązki  spółki NORDEA BANK POLSKA SA związane z uczestnictwem w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0934-2014/ 14 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - wstąpienie w prawa i obowiązki spółki NORDEA BANK POLSKA SA związane z uczestnictwem w systemie depozytowym

Uchwała Nr 0933-2014/ 14 - BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0932-2014/ 14 - VIGO SYSTEM SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0931-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BZ WBK SA - wstąpienie w prawa i obowiązki DM BZ WBK SA związane z uczestnictwem w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0930-2014/ 14 - PLAZA CENTERS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0929-2014/ 14 - ECHO INVESTMENT SA -  przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0928-2014/ 14 - ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla spółki TELETRADE - DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD.

Uchwała Nr 0927-2014/ 14 - EUROCENT SA - warunkowa rejestracji obligacji

Uchwała Nr 0926-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki PERMA - FIX MEDICAL SA

Uchwała Nr 0925-2014/ 14 - PERMA-FIX MEDICAL SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0924-2014/ 14 - FENGHUA SOLTECH AG - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0923-2014/ 14 - DROZAPOL-PROFIL SA - zmiana wartości nominalnej

Uchwała Nr 0922-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0921-2014/ 14 - KLEBA INVEST SA - uchylenie uchwały 476/13 Zarządu KDPW z dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 0920-2014/ 14 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - umorzenie akcji