Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Grudzień 2014

Uchwała Nr 1115-2014/ 14 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji ALTUS TFI S.A.

Uchwała Nr 1114-2014/ 14 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji NORTH COAST S.A.

Uchwała Nr 1113-2014/ 14 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 1112-2014/ 14 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 1111-2014/ 14 - TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1110-2014/ 14 - POLSKI GAZ S.A. - ustanie uczestnictwa spółki POLSKI GAZ S.A. w typie EMITENT

Uchwała Nr 1109-2014/ 14 - MAGELLAN S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1108-2014/ 14 - EMPERIA HOLDING S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 1107-2014/ 14 - GRUPA KĘTY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1105-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1104-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI CONSUS SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 1103-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA -  warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1102-2014/ 14 - OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA - uchylenie uchwały nr 1048/14 Zarządu KDPW SA z dnia 10 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 1101-2014/ 14 - FABRYKA FORMY SA - uchylenie uchwały 935/13 Zarządu KDPW SA z dnia 5 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 1100-2014/ 14 - ERBUD SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1099-2014/ 14 - w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2015

Uchwała Nr 1098-2014/ 14 - JR INVEST SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 1097-2014/ 14 - AB AVIA SOLUTIONS GROUP - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1095-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1094-2014/ 14 - PLAZA CENTERS NV - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1092-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1090-2014/ 14 - TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 1089-2014/ 14 - GRODNO SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 1088-2014/ 14 - PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 1086-2014/ 14 - ROBYG SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1085-2014/ 14 - PZU FINANCE AB - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1084-2014/ 14 - AMUNDI POLSKA TFI SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 1083-2014/ 14 - ING BANK ŚLĄSKI SA - sprostowanie uchwały 1075/14

Uchwała Nr 1082-2014/ 14 - POLSKA ENERGIA - PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. - ustanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-Godzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 1081-2014/ 14 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1080-2014/ 14 - TRIGON DOM MAKLERSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MSX RESOURCES SA

Uchwała Nr 1079-2014/ 14 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 1078-2014/ 14 - Rejestracja obligacji zerokuponowych

Uchwała Nr 1075-2014/ 14 - ING BANK ŚLĄSKI S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1074-2014/ 14 - ALIOR BANK SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1073-2014/ 14 - BANK MILLENNIUM SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1072-2014/ 14 - MASTERFORM SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 1071-2014/ 14 - SELVITA SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 1070-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 8 serii

Uchwała Nr 1069-2014/ 14 - NOVAVIS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1068-2014/ 14 - DEKPOL S.A. - warunkowa rjestracja akcji

Uchwała Nr 1067-2014/ 14 - MBF GROUP S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1066-2014/ 14 - BANK POCZTOWY SA -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1065-2014/ 14 - PRESTO SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 1064-2014/ 14 - DEKPOL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1060-2014/ 14 - WAWEL SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 1059-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1058-2014/ 14 - MO-BRUK S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1057-2014/ 14 - LEASING-EXPERTS SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1056-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1055-2014/ 14 - SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKOK AKTYWNY ZMIENNEJ ALOKACJI -  rozwiązanie umowy uczestnictwa w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 1054-2014/ 14 - INTEGER.PL SA -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1053-2014/ 14 - SCO-PAK SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1052-2014/ 14 - FLUID SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1051-2014/ 14 - TECHMADEX SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1048-2014/ 14 - OLIVIA BUSUNESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1047-2014/ 14 - 2C PARTNERS SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 1046-2014/ 14 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 1045-2014/ 14 - WIKANA SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1044-2014/ 14 - ELEMENTAL HOLDING SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1043-2014/ 14 - SANTANDER CONSUMER BANK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1042-2014/ 14 - TRIGON DOM MAKLERSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla praw do akcji spółki GRUPA LOTOS S.A.

Uchwała Nr 1041-2014/ 14 - GRUPA LOTOS SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 1040-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 13 serii

Uchwała Nr 1039-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA - umorzenia obligacji

Uchwała Nr 1038-2014/ 14 - WAKEPARK SA - uchylenie uchwały 644/14 z dnia 17 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 1036-2014/ 14 - JHM DEVELOPMENT SA -  zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1035-2014/ 14 - WIKANA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1034-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 1033-2014/ 14 - KRUK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1031-2014/ 14 - INDOS S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1030-2014/ 14 - PRAGMA INKASO SA -  warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1029-2014/ 14 - BANK OCHRONY ŚRODOWSKA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1028-2014/ 14 - ZASTAL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1027-2014/ 14 - DB SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla cyrtyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 1026-2014/ 14 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1025-2014/ 14 - FERRO SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1024-2014/ 14 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki 7R LOGISTIC SA

Uchwała Nr 1023-2014/ 14 - 7R LOGISTIC SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1022-2014/ 14 - SANTANDER CONSUMER BANK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1021-2014/ 14 - INVESTMENT FRIENDS SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1020-2014/ 14 - MAKOLAB SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1019-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 15 serii

Uchwała Nr 1018-2014/ 14 - REDAN SA - rejestracja akcji i wyrejestrowanie obligacji

Uchwała Nr 1017-2014/ 14 - MEM METRO GROUP ENERGY PRODUCTION & MANAGEMENT SP. Z O.O. - ustanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW S.A. w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY w zakresie Rynku Dobowo-GOdzinowego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 1016-2014/ 14 - GEOINVENT S.A. - scalenie akcji

Uchwała Nr 1015-2014/ 14 - TRAKCJA PRKII SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1014-2014/ 14 - CDRL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1013-2014/ 14 - B3SYSTEM SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 1012-2014/ 14 - DYWILAN SA - umorzenie akcji