Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2014

Uchwała Nr 0437-2014/ 14 - ECA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0436-2014/ 14 - AB S.A. - uzyskanie statusu uczestnika REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0435-2014/ 14 - COPERNICUS SECURITIES S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0434-2014/ 14 - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0433-2014/ 14 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0432-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0431-2014/ 14 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0430-2014/ 14 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0429-2014/ 14 - INFOSCOPE S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0428-2014/ 14 - ABS INVESTMENT S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 0427-2014/ 14 - BORUTA ZACHEM S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0426-2014/ 14 - BUWOG AG - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0425-2014/ 14 - AB AGROWILL GROUP - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0424-2014/ 14 - COMARCH S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0423-2014/ 14 - POSITIVE EQUITY LIMITED (Ireland) - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0422-2014/ 14 - IMPERA CAPITAL S.A. - zmiana wartości nominalnej

Uchwała Nr 0421-2014/ 14 - PRZEWDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A. - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0420-2014/ 14 - OT LOGISTIC S.A. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0419-2014/ 14 - EUROCHEM SERVICE POLSKA Sp. z o.o. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM.

Uchwała Nr 0418-2014/ 14 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Uchwała Nr 0417-2014/ 14 - GETIN NOBLE BANK S.A. - przyjęcie obliacji

Uchwała Nr 0416-2014/ 14 - MAGELLAN SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0415-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0414-2014/ 14 - INVENTUM TFI SA - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0413-2014/ 14 - BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O. -  zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0412-2014/ 14 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELMAR SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie  POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0411-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI IDM SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0410-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0409-2014/ 14 - VENITI SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0408-2014/ 14 - FACHOWCY.PL VENTURES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0407-2014/ 14 - KBC INDEX MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0406-2014/ 14 - FORCHEM SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0405-2014/ 14 - MOSTOSTAL-EXPORT SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0404-2014/ 14 - DOM DEVELOPMENT SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0403-2014/ 14 - LEADBULLET SA - przyznanie statusu uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0402-2014/ 14 - INVENTI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0401-2014/ 14 - MOTOR POLIMER SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0400-2014/ 14 - TALANX AKTIENGESELLSCHAFT - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0399-2014/ 14 - BEST SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0398-2014/ 14 - FIO BANKA AS - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0397-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 6 serii

Uchwała Nr 0396-2014/ 14 - LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - rejetracja certyfiaktów

Uchwała Nr 0395-2014/ 14 - INTEGER.PL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0394-2014/ 14 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0393-2014/ 14 - IDEON SA - ustanie członkostwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW w typie DZIAŁALNOŚĆ NA RACHUNEK WŁASNY

Uchwała Nr 0392-2014/ 14 - FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0391-2014/ 14 - ECHO INVESTMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0390-2014/ 14 - PRIME CAR MANAGEMENT SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0389-2014/ 14 - CASUS FINANSE SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0388-2014/ 14 - GOLDWYN CAPITAL SA -  wymiana akcji

Uchwała Nr 0387-2014/ 14 - CSY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0385-2014/ 14 - DB SECURITIES SA -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0384-2014/ 14 - DEUTSCHE BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0383-2014/ 14 - POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA - uzyskanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY oraz ustanie uczestnictwa w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0382-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 4 serii

Uchwała Nr 0381-2014/ 14 - ALIOR BANK SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0380-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP.Z.O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0378-2014/ 14 - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0377-2014/ 14 - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0376-2014/ 14 - PKO BP SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

Uchwała Nr 0375-2014/ 14 - PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0374-2014/ 14 - PLATINUM PROPERTIES GROUP SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0373-2014/ 14 - IMPERA CAPITAL SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0372-2014/ 14 - RUBICON PARTNERS SA - zmiana uchwały 372/14

Uchwała Nr 0371-2014/ 14 - MBANK SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0370-2014/ 14 - LIVECHAT SOFTWARE SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0369-2014/ 14 - ABBEY HOUSE GROUP SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0365-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0364-2014/ 14 - WIKANA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0363-2014/ 14 - PKO FINANCE AB (publ) - rejetracja obligacji

Uchwała Nr 0362-2014/ 14 - LIVECHAT SOFTWARE S.A. - zmiana liczby akcji

Uchwała Nr 0361-2014/ 14 - BRIJU SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0360-2014/ 14 - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0359-2014/ 14 - MOBILE FACTORY SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0358-2014/ 14 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0357-2014/ 14 - NOBLE SECURITIES S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Uchwała Nr 0356-2014/ 14 - GETIN NOBLE BANK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0355-2014/ 14 - MR HAMBURGER S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 0354-2014/ 14 - MAGNA POLONIA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0353-2014/ 14 - PRIME CAR MANAGEMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT