Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Lipiec 2014

Uchwała Nr 0702-2014/ 14 - MBANK HIPOTECZNY S.A. - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0701-2014/ 14 - SKOK PARASOL FIO, uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium dla:
1) SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI,
2) SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKTYWNY ZMIENNEJ ALOKACJI,
3) SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK OBLIGACJI,
4) SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK GOTÓWKOWY,
5) SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 1,
6) SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2.
 

Uchwała Nr 0700-2014/ 14 - ALCHEMIA S.A., - oznaczenie kodem akcji

Uchwała Nr 0699-2014/ 14 - SUPERFUND TREND PODSTAWOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium.
 

Uchwała Nr 0698-2014/ 14 - SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY -uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium.
 

Uchwała Nr 0697-2014/ 14 - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium.

Uchwała Nr 0696-2014/ 14 - SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium dla:
1) SUBFUNDUSZ SUPERFUND AKCYJNY,
2) SUBFUNDUSZ SUPERFUND ALTERNATYWNY,
3) SUBFUNDUSZ SUPERFUND OBLIGACYJNY,
4) SUBFUNDUSZ SUPERFUND PIENIĘŻNY.
 

Uchwała Nr 0695-2014/ 14 - SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium.
 

Uchwała Nr 0694-2014/ 14 - SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium dla:
1) SUBFUNDUSZ SUPERFUND AKCJI,
2) SUBFUNDUSZ SUPERFUND B,
3) SUBFUNDUSZ SUPERFUND C,
4) SUBFUNDUSZ SUPERFUND GOLDFUTURE,
5) SUBFUNDUSZ SUPERFUND PŁYNNOŚCIOWY,
6) SUBFUNDUSZ SUPERFUND RED.

Uchwała Nr 0693-2014/ 14 - SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium.

Uchwała Nr 0692-2014/ 14 - SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium.

Uchwała Nr 0691-2014/ 14 - DENT-A-MEDICAL S.A., - rejestracja akcji.

Uchwała Nr 0688-2014/ 14 - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - rejestracja akcji.

Uchwała Nr 0686-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 5 serii

Uchwała Nr 0685-2014/ 14 - VOXEL SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0684-2014/ 14 - MADKOM S.A. - warunkowa rejestracja akcji.

Uchwała Nr 0683-2014/ 14 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0682-2014/ 14 - Rejestracja obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 0681-2014/ 14 - Bank Zachodni WBK S.A. - rejestracja akcji zwykłych

Uchwała Nr 0680-2014/ 14 - INDATA SOFTWARE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0679-2014/ 14 - WIERZYCIEL SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0678-2014/ 14 - CDM PEKAO SA - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA

Uchwała Nr 0677-2014/ 14 - POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI  - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0676-2014/ 14 - MIRBUD SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0675-2014/ 14 - MIRACULUM SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0674-2014/ 14 - PCC ROKITA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0673-2014/ 14 - MEDIACAP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0672-2014/ 14 - EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0671-2014/ 14 - KRYNICKI RECYKLING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0670-2014/ 14 - KLEBA INVEST SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0669-2014/ 14 - GINO ROSSI SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0668-2014/ 14 - BANK ZACHODNI WBK SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0667-2014/ 14 - MARKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0666-2014/ 14 - AFORTI HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0665-2014/ 14 - STOPKLATKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0664-2014/ 14 - ED INVEST SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0663-2014/ 14 - POLSPORT GROUP SP. Z O.O. - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0662-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG -  warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0661-2014/ 14 - Sprostowanie uchwały nr 656/14 z dnia 22.07.2014 r.

Uchwała Nr 0660-2014/ 14 - MBANK HIPOTECZNY S.A. - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0659-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 2 serii

Uchwała Nr 0658-2014/ 14 - SANTANDER CONSUMER BANK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0657-2014/ 14 - HOCHTIEF POLSKA SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0656-2014/ 14 - LEASING-EXPERTS SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0655-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG -  warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0654-2014/ 14 - PELION SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0653-2014/ 14 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 0652-2014/ 14 - KBC KAPITALNY START FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0651-2014/ 14 - TRIGON POLSKIE PERŁY SA - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0650-2014/ 14 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW i Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 0649-2014/ 14 - ALUPROF SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0648-2014/ 14 - ALUPOL PACKAGING SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0647-2014/ 14 - ALUPOL PACKAGING KĘTY Sp. z o.o. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0646-2014/ 14 - GEO-TERM POLSKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0645-2014/ 14 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SA

Uchwała Nr 0644-2014/ 14 - WAKEPARK SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0643-2014/ 14 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ENERGOINSTAL S.A.

Uchwała Nr 0642-2014/ 14 - PILAB SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0641-2014/ 14 - ECHO INVESTMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0640-2014/ 14 - REMEDIS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0639-2014/ 14 - EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0638-2014/ 14 - PCZ SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0637-2014/ 14 - FIAT BANK POLSKA SA -  przyznanie statusu uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0636-2014/ 14 - AOW FAKTORING SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0635-2014/ 14 - EUROCASH SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji  w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0634-2014/ 14 - INVESTEKO SA - zmiana uchwały 564/14 Zarządu KDPW z dnia 18 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 0633-2014/ 14 - HFT BROKERS DOM MAKLERSKI SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0632-2014/ 14 - POLKOMTEL SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0631-2014/ 14 - ERG SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0630-2014/ 14 - ATC CARGO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0629-2014/ 14 - BANK ZACHODNI WBK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0628-2014/ 14 - ALUMETAL SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0627-2014/ 14 - HYGIENIKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0626-2014/ 14 - MBANK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0625-2014/ 14 - INVESTMENT FRIENDS SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0624-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji serii PC

Uchwała Nr 0623-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji serii K

Uchwała Nr 0622-2014/ 14 - AGORA SA -  asymilacja akcji

Uchwała Nr 0621-2014/ 14 - DB SECURITIES SA -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 0620-2014/ 14 - DEUTSCHE BANK AG -  rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0619-2014/ 14 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG -  warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0618-2014/ 14 - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0617-2014/ 14 - OLAM POLSKA SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0616-2014/ 14 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów, wyemitowanych w ramach 5 serii

Uchwała Nr 0615-2014/ 14 - EKOKOGENERACJA SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0614-2014/ 14 - BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0613-2014/ 14 - MIKROKASA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0612-2014/ 14 - PAGED S.A. - uchylenie uchwały nr 346/14 z dnia 28 marca 2014 r.

Uchwała Nr 0611-2014/ 14 - EUROSNACK S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0610-2014/ 14 - ALTUS TFI SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0609-2014/ 14 - WORK SERVISE S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0608-2014/ 14 - TORPOL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0607-2014/ 14 - RONSON EUROPE N.V. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0606-2014/ 14 - AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0605-2014/ 14 - ALUMETAL SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0604-2014/ 14 - MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Uchwała Nr 0603-2014/ 14 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0600-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejetracja obligacji

Uchwała Nr 0599-2014/ 14 - LC CORP SA -  warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0598-2014/ 14 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0597-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODKOWISKA SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA SA

Uchwała Nr 0596-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA- rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki BOWIM SA

Uchwała Nr 0595-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki TRITON DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 0594-2014/ 14 - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki TRAVELPLANET.PL SA

Uchwała Nr 0593-2014/ 14 - MAGELLAN SA - warunkowa rejestracja akcji