Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Luty 2015

Uchwała Nr 0136-2015/ 15 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów (AT0000A1CJQ1)

Uchwała Nr 0135-2015/ 15 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów (AT0000A1D8J4)

Uchwała Nr 0134-2015/ 15 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów (AT0000A1D8L0)

Uchwała Nr 0133-2015/ 15 - POLENERGIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0132-2015/ 15 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0131-2015/ 15 - obligacje skarbowe - rejestracja

Uchwała Nr 0130-2015/ 15 - POZBUD T&R SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0129-2015/ 15 - BROWAR GONTYNIEC SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0128-2015/ 15 - BAKALLAND SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0127-2015/ 15 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG -  rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0126-2015/ 15 - NWAI OBLIGACJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium

Uchwała Nr 0125-2015/ 15 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 5 serii

Uchwała Nr 0124-2015/ 15 - INDUSTRIAL MILK COMPANY SA - zmiana uchwały 374/11 Zarządu KDPW z dnia 2 maja 2011 r.

Uchwała Nr 0123-2015/ 15 - MBANK HIPOTECZNY SA -  rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0122-2015/ 15 - RANK PROGRESS SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0121-2015/ 15 - INVESTMENT FRIENDS SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0120-2015/ 15 - PRODUKTY KLASZTORNE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0117-2015/ 15 - KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0116-2015/ 15 - NAVI GROUP SA W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0115-2015/ 15 - EQUES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EQUES AKCJI, EQUES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EQUES AKTYWNEJ ALOKACJI, EQUES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EQUES OBLIGACJI - uzyskanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0114-2015/ 15 - EQUES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0113-2015/ 15 - zmiana uchwały 1000/11 Zarządu KDPW z dnia 7.11.2011 r. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt w bankach rozliczeniowych

Uchwała Nr 0112-2015/ 15 - BBI DEVELOPMENT SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0111-2015/ 15 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 6 serii

Uchwała Nr 0110-2015/ 15 - COPERNICUS SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki SETANTA SA

Uchwała Nr 0109-2015/ 15 - SETANTA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0108-2015/ 15 - GRUPA EMMERSON SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0107-2015/ 15 - MBANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0106-2015/ 15 - SMT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0105-2015/ 15 - ALIOR BANK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0104-2015/ 15 - Szczegółowe Zasady Działania KDPW - zmiana

Uchwała Nr 0103-2015/ 15 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0102-2015/ 15 - KOMFORT-KLIMA SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ - ustanie uczestnictwa w depozycie papierów wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0101-2015/ 15 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0100-2015/ 15 - WEEDO SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0099-2015/ 15 - ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0098-2015/ 15 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0097-2015/ 15 - MILLENNUM DOM MAKLERSKI SA - ustanie uczestnictwa w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki AC S.A.

Uchwała Nr 0096-2015/ 15 - AURUM SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0095-2015/ 15 - EGB INVESTMENTS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0094-2015/ 15 - BANK BPH SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie DEPONENT

Uchwała Nr 0093-2015/ 15 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 8 serii

Uchwała Nr 0092-2015/ 15 - REGNON SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0091-2015/ 15 - ROBINSON EUROPE SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0090-2015/ 15 - CAPITAL PARK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0089-2015/ 15 - KOFOLA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0087-2015/ 15 - ROBYG SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0086-2015/ 15 - ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0085-2015/ 15 - SYGNITY SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0084-2015/ 15 - REGNON SA - oznaczenie kodem akcji

Uchwała Nr 0083-2015/ 15 - K&K HERBAL POLAND SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0082-2015/ 15 - BIO PLANET SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0081-2015/ 15 - FOREVER ENTERTAINMENT SA - uchylenie uchwały 429/13 oraz 433/13 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 0080-2015/ 15 - BANCO SANTANDER SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0079-2015/ 15 - JHM DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0078-2015/ 15 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0077-2015/ 15 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki ROBYG SA

Uchwała Nr 0076-2015/ 15 - ROBYG SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0075-2015/ 15 - MIKROKASA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0074-2015/ 15 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 7 serii

Uchwała Nr 0073-2015/ 15 - APATOR SA - asymilacja akcji