Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Listopad 2016

Uchwała Nr 0803-2016/ 16 - DAKOTA INVESTMENTS SP. Z O.O. - uczestnictwo w REPOZYTORIUM TRANSAKCJI w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0802-2016/ 16 - PBG S.A. - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0801-2016/ 16 - BANK ZACHODNI WBK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0800-2016/ 16 - CLEARSTEAM BANKING SA z siedzibą w Luksemburgu - przyznanie statusu uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie DEPOZYTARIUSZ ZAGRANICZNY

Uchwała Nr 0799-2016/ 16 - ALTUS TFI SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0798-2016/ 16 - CI GAMES SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0797-2016/ 16 - BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0796-2016/ 16 - OBLIGACJE ZEROKUPONOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0795-2016/ 16 - PWC POLSKA SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0794-2016/ 16 - PWC LEGAL PAWŁOWSKI, ŻELEŹNICKI SP. K. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0793-2016/ 16 - PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0792-2016/ 16 - PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0791-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja obligacji w ramach 12 serii

Uchwała Nr 0790-2016/ 16 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0789-2016/ 16 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0788-2016/ 16 - QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0787-2016/ 16 - VANTAGE DEVELOPMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0786-2016/ 16 - MOSTOSTAL ZABRZE SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0785-2016/ 16 - OPEN FINANCE SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0784-2016/ 16 - RAIFFEISEN CENTORBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0783-2016/ 16 - AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0782-2016/ 16 - CD PROJEKT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0781-2016/ 16 - M FOOD SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0780-2016/ 16 - LC CORP SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0779-2016/ 16 - WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0778-2016/ 16 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0777-2016/ 16 - KRUK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0776-2016/ 16 - MAGELLAN S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0775-2016/ 16 - MURAPOL S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0773-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0772-2016/ 16 - STELMET S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0771-2016/ 16 - PRIVATE EQUITY MANAGERS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0770-2016/ 16 - DEVORAN SA - zmiana uchwały 172/26 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 0769-2016/ 16 - CELON PHARMA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0768-2016/ 16 - INDOS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0767-2016/ 16 - KLEBA INVEST SA - uchylenie uchwały 260/15

Uchwała Nr 0766-2016/ 16 - BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0765-2016/ 16 - GERDA TECH FUN FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - ustanie uczestnictwa  w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0764-2016/ 16 - MBANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ

Uchwała Nr 0763-2016/ 16 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - warunkowa rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0762-2016/ 16 - TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0761-2016/ 16 - UNICREDIT BANK AG - zmiana uchwały 759/16

Uchwała Nr 0760-2016/ 16 - WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0759-2016/ 16 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0758-2016/ 16 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MOSTOSTAL ZABRZE SA

Uchwała Nr 0757-2016/ 16 - MOSTOSTAL ZABRZE SA - oznaczenie kodem akcji

Uchwała Nr 0756-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 19 serii

Uchwała Nr 0755-2016/ 16 - MBANK SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0754-2016/ 16 - WORK SERVICE SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0753-2016/ 16 - VENTURE INC SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0752-2016/ 16 - K&K HERBAL POLAND SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0751-2016/ 16 - SECO/WARWICK SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0750-2016/ 16 - TRAVELPLANET.PL SA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0749-2016/ 16 - DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. SKA - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0748-2016/ 16 - WDX SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0747-2016/ 16 - PLAYWAY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0746-2016/ 16 - MACRO GAMES SA - zmiana uchwały 432/16 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 0745-2016/ 16 - SOFTBLUE SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0744-2016/ 16 - PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0743-2016/ 16 - BANCO SANTANDER, SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0742-2016/ 16 - ING BANK N.V. - rejestracja 7 serii certyfikatów

Uchwała Nr 0741-2016/ 16 - BYTOM SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0740-2016/ 16 - ALIOR BANK SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0739-2016/ 16 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla jpp INDYGOTECH MINERALS SA

Uchwała Nr 0738-2016/ 16 - PLASTPACK COMPANY SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0737-2016/ 16 - INDYGOTECH MINERALS SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0736-2016/ 16 - BEST SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0735-2016/ 16 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0734-2016/ 16 - ARTIFEX MUNDI SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0733-2016/ 16 - MCI CAPITAL S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0732-2016/ 16 - EUROCENT S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0731-2016/ 16 - PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 0730-2016/ 16 - ARTIFEX MUNDI S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0728-2016/ 16 - KREDYT INKASO S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0727-2016/ 16 - ARTIFEX MUNDI S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0726-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 8 serii

Uchwała Nr 0725-2016/ 16 - BANK BPH SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0724-2016/ 16 - GLOBE TRADE CENTRE SA - przyjęcie obligacji