Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2016

Uchwała Nr 0362-2016/ 16 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0361-2016/ 16 - AUTO PARTNER SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0360-2016/ 16 - BEST SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0359-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 11 serii

Uchwała Nr 0358-2016/ 16 - GETIN NOBLE BANK SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0357-2016/ 16 - PRESENT24 SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0356-2016/ 16 - TMS BROKERS EUROPE LTD - zawarcie umowy o uczestnictwo w REPOZYTORIUM TRANSAKCJIw typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0355-2016/ 16 - AOW FAKTORING S.A. - sprostowanie uchwały Nr 343/16 z dnia 27.05.2016 r.

Uchwała Nr 0354-2016/ 16 - GLG PHARMA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0353-2016/ 16 - MASTER PHARM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0352-2016/ 16 - Zasady postępowania reklamacyjnego w KDPW S.A.

Uchwała Nr 0351-2016/ 16 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0350-2016/ 16 - Rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0349-2016/ 16 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki KCI S.A.

Uchwała Nr 0348-2016/ 16 - KCI S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0347-2016/ 16 - SMS KREDYT HOLDING S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0346-2016/ 16 - DOM DEVELOPMENT S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0345-2016/ 16 - RANK PROGRESS S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0344-2016/ 16 - ALIOR BANK S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki AOW FAKTORING S.A.

Uchwała Nr 0343-2016/ 16 - AOW FAKTORING S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0342-2016/ 16 - VISTULA GROUP S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0341-2016/ 16 - EBC SOLICITORS S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru

Uchwała Nr 0340-2016/ 16 - KRUK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0339-2016/ 16 - VISTULA GROUP S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0338-2016/ 16 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0337-2016/ 16 - Asymilacja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0336-2016/ 16 - LOREK PAWLAK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. - wpisanie do rejestru uczestników systemu rekompensat

Uchwała Nr 0335-2016/ 16 - POLSKA MEAT S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0334-2016/ 16 - KREDYT INKASO SA - uchylenie uchwały nr 307/16 Zarządu KDPW SA z dnia 12 maja br.

Uchwała Nr 0333-2016/ 16 - ING BANK ŚLĄSKI SA - wstąpienie w prawa i obowiązki spółki ING SECURITIES SA związane z uczestnictwem w systemie depozytowym

Uchwała Nr 0332-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 15 serii

Uchwała Nr 0331-2016/ 16 - QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ -  warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0330-2016/ 16 - ROBINSON EUROPE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0329-2016/ 16 - ALIOR BANK SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki ROBYG S.A.

Uchwała Nr 0328-2016/ 16 - ROBYG SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0327-2016/ 16 - MBANK SA - wstąpienie w prawa i obowiązki spółki DM MBANKU SA związane z uczestnictwem w repozytorium transakcji w typie ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0326-2016/ 16 - 71MEDIA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0325-2016/ 16 - AUTO PARTNER SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0324-2016/ 16 - M4B SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0323-2016/ 16 - TFI BGŻ BNP PARIBAS SA - zawarcie umowy w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0322-2016/ 16 - ALIOR BANK SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0321-2016/ 16 - IMAGIS SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0320-2016/ 16 - SOLAR-ENERGY SA - uchylenie uchwały 702/12 Zarządu KDPW z dnia 21 września 2016 r.

Uchwała Nr 0319-2016/ 16 - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0318-2016/ 16 - KONCEPT WS SPÓŁKA AKCYJNA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0317-2016/ 16 - MBANK SA - wstąpienie w prawa i obowiązki spółki DM MBANKU SA związane z uczestnictwem w systemie depozytowym

Uchwała Nr 0316-2016/ 16 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0315-2016/ 16 - ELECTROCERAMICS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0314-2016/ 16 - I2 DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0313-2016/ 16 - MINERAL MIDRANGE SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0312-2016/ 16 - ATAL SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0311-2016/ 16 - przyjęcie "Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez KDPW SA kodów identyfikujących podmioty prawne"

Uchwała Nr 0309-2016/ 16 - ASM GROUP SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0308-2016/ 16 - AC SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0307-2016/ 16 - KREDYT INKASO SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0306-2016/ 16 - LSI SOFTWARE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0305-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 17 serii

Uchwała Nr 0304-2016/ 16 - MBANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0303-2016/ 16 - BEST SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0302-2016/ 16 - CD PROJEKT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0301-2016/ 16 - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0300-2016/ 16 - RUBICON PARTNERS SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0299-2016/ 16 - SEVENET SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0298-2016/ 16 - CHEMOSERVIS-DWORY SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0297-2016/ 16 - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY  - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0296-2016/ 16 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0295-2016/ 16 - NETMEDIA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0294-2016/ 16 - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0293-2016/ 16 - WŁODARZEWSKA SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0292-2016/ 16 - ALLIANZ INCOME AND GROWTH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0291-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 9 serii

Uchwała Nr 0290-2016/ 16 - GRUPA KĘTY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0289-2016/ 16 - CZERWONA TOREBKA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0288-2016/ 16 - UNICREDIT SPA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0286-2016/ 16 - I2 DEVELOPMENT SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0285-2016/ 16 - VIDIS SA - umorzenia akcji

Uchwała Nr 0284-2016/ 16 - BRASTER SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0283-2016/ 16 - IMPEXMETAL SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie zwykły uczestnik raportujący

Uchwała Nr 0282-2016/ 16 - DOM MAKLERSKI MBANKU SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ oraz ustanie wykonywania ww. uczestnictwa przez spółkę BANK BGŻ BNP PARIBAS SA