Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2016

Uchwała Nr 0591-2016/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 6 serii

Uchwała Nr 0590-2016/ 16 - VIVID GAMES SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0589-2016/ 16 - PYLON SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0588-2016/ 16 - BANK POCZTOWY SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0587-2016/ 16 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0586-2016/ 16 - BGŻ BNP PARIBAS GROWTH AND INCOME FIZ - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0585-2016/ 16 - ORZEŁ SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0584-2016/ 16 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0583-2016/ 16 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja w depozycie papierów wartościowych

Uchwała Nr 0582-2016/ 16 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów spółki PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

Uchwała Nr 0581-2016/ 16 - PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT i rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii A.

Uchwała Nr 0580-2016/ 16 - LOYD S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Uchwała Nr 0579-2016/ 16 - PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - rejestracja akcji zwykłych serii C.

Uchwała Nr 0578-2016/ 16 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0577-2016/ 16 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MEXPOL SP. Z O.O. - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0576-2016/ 16 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0575-2016/ 16 - BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0574-2016/ 16 - MBANK S.A. rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu TRIGON Polskie Perły FIZ

Uchwała Nr 0573-2016/ 16 - TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY rejestracja certyfikatów.

Uchwała Nr 0572-2016/ 16 - ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie POŚREDNI UCZESTNIK REPOZYTORIUM

Uchwała Nr 0571-216/ 16 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 6 serii

Uchwała Nr 0569-2016/ 16 - EKOKOGENERACJA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0568-2016/ 16 - PGS SOFTWARE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0567-2016/ 16 - MEX POLSKA S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Uchwała Nr 0566-2016/ 16 - CFI HOLDING S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 0565-2016/ 16 - KANCELARIA MEDIUS - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0564-2016/ 16 - GLOBAL CITY HOLDINGS NV - ustanie uczestnictwa w depozycie papierów wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0563-2016/ 16 - KRYNICKI RECYKLING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0562-2016/ 16 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETBACK SA

Uchwała Nr 0561-2016/ 16 - NOBLE SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 0560-2016/ 16 - GETIN NOBLE BANK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0559-2016/ 16 - IVOPOL SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0558-2016/ 16 - CAPITAL PARTNERS SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0557-2016/ 16 - CALATRAVA CAPITAL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0556-2016/ 16 - VOXEL SA - warunkowe przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0555-2016/ 16 - RONSON EUROPE NV - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0554-2016/ 16 - ROBYG SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0553-2016/ 16 - NETIA SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0552-2016/ 16 - ARCHICOM SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0551-2016/ 16 - A.P.N. PROMISE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0550-2016/ 16 - GETBACK SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0549-2016/ 16 - CCC SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0548-2016/ 16 - MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki RONSON EUROPE NV

Uchwała Nr 0547-2016/ 16 - RONSON EUROPE NV - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0546-2016/ 16 - MINERAL MIDRANGE SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0545-2016/ 16 - NORDIC DEVELOPMENT S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0544-2016/ 16 - CAPITAL PARK S.A. - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0543-2016/ 16 - BANK ZACHODNI S.A. - rejestracja bankowych papierów wartościowych

Uchwała Nr 0542-2016/ 16 - MIDAS S.A. - określenie dnia dematerializacji oraz wycofania akcji z KDPW

Uchwała Nr 0541-2016/ 16 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów wyemitowanych w ramach 14 serii

Uchwała Nr 0540-2016/ 16 - SFINKS POLSKA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0537-2016/ 16 - QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 0534-2016/ 16 - POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0533-2016/ 16 - GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o. - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0532-2016/ 16 - CD PROJECT S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0531-2016/ 16 - T-BULL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0530-2016/ 16 - AIRWAY MEDIX S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0529-2016/ 16 - MEDIACAP S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0528-2016/ 16 - EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. - rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Uchwała Nr 0527-2016/ 16 - EPIGON S.A. - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT oraz wyrejestrowanie akcji z depozytu papierów wartościowych

Uchwała Nr 0526-2016/ 16 - BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - zawarcie umowy uczestnictwa w Repozytorium Transakcji w typie Pośredniego Uczestnika Repozytorium z poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w ramach w/w funduszu

Uchwała Nr 0525-2016/ 16 - AVANTAGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - zawarcie umowy o uczestnictwo w Repozytorium Transakcji w typie Pośredniego Uczestnika Repozytorium

Uchwała Nr 0524-2016/ 16 - BGŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - zawarcie umowy uczestnictwa w Repozytorium Transakcji w typie Pośredniego Uczestnika Repozytorium z poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w ramach w/w funduszu

Uchwała Nr 0523-2016/ 16 - BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - zawarcie umowy uczestnictwa w Repozytorium Transakcji w typie Pośredniego Uczestnika Repozytorium z poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w ramach w/w funduszu

Uchwała Nr 0522-2016/ 16 - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0521-2016/ 16 - GEOTRANS S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0520-2016/ 16 - OUTDOORZY S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz rejestracja akcji

Uchwała Nr 0519-2016/ 16 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów wyemitowanych w ramach 12 serii