Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Wrzesień 2017

Uchwała Nr 0658-2017/ 17 - VICTORIA DOM SA - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0657-2017/ 17 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  -  rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0656-2017/ 17 - BLOOMGA SA - zmiana uchwały nr 550/17 z 28 sierpnia br.

Uchwała Nr 0655-2017/ 17 - uchwalenie Szczegółowych Zasad Działania KDPW i Procedur Ewidencyjnych KDPW

Uchwała Nr 0654-2017/ 17 - OBLIGACJE SKARBOWE - zmiana uchwały 650/17

Uchwała Nr 0653-2017/ 17 - POLCOLORIT SA - zmiana uchwały 646/17 Zarządu KDPW z dnia 27 września br.

Uchwała Nr 0652-2017/ 17 - CAPITAL PARK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0651-2017/ 17 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR ESMIJ dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0650-2017/ 17 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0649-2017/ 17 - MBANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0648-2017/ 17 - PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD-ZACHÓD FIZ - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0647-2017/ 17 - K&K HERBAL POLAND S.A. - warunkowa rejestracja

Uchwała Nr 0646-2017/ 17 - POLCORIT SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT.

Uchwała Nr 0645-2017/ 17 - PGE TFI - warunkowa umowa o uczestnictwo w Systemie Rekompensat

Uchwała Nr 0644-2017/ 17 - UNICREDIT BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0643-2017/ 17 - AEGON TFI - warunkowe zawarcie umowy o uczestnika Systemu Rekompensat

Uchwała Nr 0642-2017/ 17 - J.S. HAMILTON POLAND SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0641-2017/ 17 - GETIN NOBLE BANK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0640-2017/ 17 - ATAL SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0639-2017/ 17 - INTEGER.PL SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0638-2017/ 17 - MOL Nyrt. - określenie dnia podziału akcji

Uchwała Nr 0637-2017/ 17 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 8 serii

Uchwała Nr 0636-2017/ 17 - GETIN HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0635-2017/ 17 - POLSKI DOM MAKLERSKI SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie BIURO MAKLERSKIE

Uchwała Nr 0634-2017/ 17 - CASPAR ASSET MANAGEMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0633-2017/ 17 - INFOSCAN SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0632-2017/ 17 - RADPOL SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0628-2017/ 17 - ERBUD SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0627-2017/ 17 - VENTURE INC SA - uchylenie uchwał nr 937/14 z dnia
7 listopada 2014 oraz nr 753/16 z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 0626-2017/ 17 - LETUS CAPITAL SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0625-2017/ 17 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG  - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0624-2017/ 17 - QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ - warunkowe przyjęcie certyfikatów

Uchwała Nr 0623-2017/ 17 - BENEFIT SYSTEMS SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0622-2017/ 17 - CI GAMES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0621-2017/ 17 - MOL Nyrt. - warunkowa rejestracja akcji.

Uchwała Nr 0620-2017/ 17 - MOL Nyrt. - stwierdzenie ilości zarejestrowanych akcji.

Uchwała Nr 0619-2017/ 17 - COMP SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0618-2017/ 17 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów w ramach 8 serii

Uchwała Nr 0617-2017/ 17 - w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych

Uchwała Nr 0612-2017/ 17 - PGE DOM MAKLERSKI SA - zmiana umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji z typu ZWYKŁY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY na typ GENERALNY UCZESTNIK RAPORTUJĄCY

Uchwała Nr 0611-2017/ 17 - INTERSPORT POLSKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0610-2017/ 17 - MORIZON SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0609-2017/ 17 - CCC SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0608-2017/ 17 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0607-2017/ 17 - KANCELARIA MEDIUS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0606-2017/ 17 - DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla jpp spółki LS TECH-HOMES SA

Uchwała Nr 0605-2017/ 17 - LS TECH-HOMES SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0604-2017/ 17 - BANK POCZTOWY SA - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0603-2017/ 17 - GETBACK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0602-2017/ 17 - GMINA MIEJSKA TCZEW - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0601-2017/ 17 - VIENNA DEVELOPMENT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0600-2017/ 17 - LPP SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0599-2017/ 17 - MCI MANAGEMENT SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0598-2017/ 17 - BANK ZACHODNI WBK SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0597-2017/ 17 - WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. - przyjęcie obligacji

Uchwała Nr 0596-2017/ 17 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0578-2017/ 17 - XTPL SA - sprostowanie uchwały nr 573/17

Uchwała Nr 0577-2017/ 17 - OUTDOORZY SA - warunkowe przyjęcie akcji

Uchwała Nr 0576-2017/ 17 - GMINA KONOPISKA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0575-2017/ 17 - IMC SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0574-2017/ 17 - GETBACK S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0573-2017/ 17 - XTPL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0572-2017/ 17 - ING BANK N.V.  - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0571-2017/ 17 - TELGAM SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0570-2017/ 17 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0569-2017/ 17 - INVESTMENT FRIENDS SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0568-2017/ 17 - GETIN NOBLE BANK SA - warunkowe przyjęcie akcji