Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2018

Uchwała Nr 0271-2018/ 18 - IMPEXMETAL S.A. - wycofanie akcji z depozytu w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 0270-2018/ 18 - PCC ROKITA S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0269-2018/ 18 - BIT EVIL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0268-2018/ 18 - MBF GROUP SA - uchylenie uchwały 531/17 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 0267-2018/ 18 - RONSON DEVELOPMENT SE - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0266-2018/ 18 - CREEPY JAR SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0265-2018/ 18 - ONCOARENDI THERAPEUTICS SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0264-2018/ 18 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0263-2018/ 18 - DANWOOD HOLDING SA - uchylenie uchwały 257/2018

Uchwała Nr 0262-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0261-2018/ 18 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - sprostowanie omyłki pisarskiej w oświadczeniu 258/2018

Uchwała Nr 0260-2018/ 18 - SKARB PAŃSTWA - MINISTERSTWO FINANSÓW - rejestracja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0259-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0258-2018/ 18 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0257-2018/ 18 - DANWOOD HOLDING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0256-2018/ 18 - WRATISLAVIA - BIODIESEL SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0254-2018/ 18 - MIASTO ZAMOŚĆ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0247-2018/ 18 - ATAL SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0246-2018/ 18 - BANK ZACHODNI WBK SA - rejestracja bankowych papierów wartościowych 

Uchwała Nr 0245-2018/ 18 - CREATIVEFORGE GAMES S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0244-2018/ 18 - DOM MAKLERSKI BDM S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki AUXILIA S.A.

Uchwała Nr 0243-2018/ 18 - TEN SQUARE GAMES S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0242-2018/ 18 - NEUCA S.A. - wycofanie akcji z depozytu w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 0241-2018/ 18 - AUXILIA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0240-2018/ 18 - PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ -  warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0239-2018/ 18 - P.A. NOVA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0238-2018/ 18 - LC CORP SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0237-2018/ 18 - ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium

Uchwała Nr 0236-2018/ 18 - QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0235-2018/ 18 - DEVELOPRES SP. Z O.O. - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0234-2018/ 18 - BZ WBK FAKTOR SP. z o.o. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0233-2018/ 18 - PRAGMA FAKTORING SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0232-2018/ 18 - MIRACULUM SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0231-2018/ 18 - KELER ZRT  z siedzibą w Budapeszcie - przyznanie statusu uczestnika depozytu papierów wartościowych w typie DEPOZYTARIUSZ-CSD

Uchwała Nr 0230-2018/ 18 - SKARBIEC - RYNKU NIERUCHMOŚCI FIZ W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0229-2018/ 18 - ONCOARENDI THERAPEUTICS SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0228-2018/ 18 - TRIGON DOM MAKLRSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI  dla akcji spółki ONCOARENDI THERAPEUTICS SA

Uchwała Nr 0227-2018/ 18 - ONCOARENDI THERAPEUTICS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0226-2018/ 18 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0225-2018/ 18 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0224-2018/ 18 - LSI SOFTWARE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0223-2018/ 18 - ROBYG SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0222-2018/ 18 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0219-2018/ 18 - DAMF INVESTYCJE SA -zmiana umowy o rejestrację papierów wartościowych, o których mowa w uchwale nr 378/17

Uchwała Nr 0218-2018/ 18 - RESBUD SE - zmiana umowy o rejestrację papierów wartościowych

Uchwała Nr 0217-2018/ 18 - INVESTMENT FRIENDS SE - zmiana umowy o rejestrację papierów wartościowych

Uchwała Nr 0216-2018/ 18 - IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0215-2018/ 18 - UNICREDIT BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0214-2018/ 18 - PRIME CAR MANAGEMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0213-2018/ 18 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0212-2018/ 18 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - warunkowa rejestracja listów zastawnych

Uchwała Nr 0211-2018/ 18 - ECHO INVESTMENT SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0210-2018/ 18 - Szczegółowe Zasady Działania KDPW - zmiana

Uchwała Nr 0209-2018/ 18 - RESBUD SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0208-2018/ 18 - MERLIN GROUP SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0207-2018/ 18 - EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0206-2018/ 18 - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0205-2018/ 18 - INVESTMENT FRIENDS SE - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0204-2018/ 18 - GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0203-2018/ 18 - BANK ZACHODNI WBK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0202-2018/ 18 - SYNTHOS S.A. - zniesienie dematerializacji, wycofanie akcji z depozytu oraz ustanie uczestnictwa Spółki w typie EMITENT

Uchwała Nr 0201-2018/ 18 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.  - wycofanie obligacji z depozytu w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 0200-2018/ 18 - MENNICA POLSKA S.A. - wycofanie akcji z depozytu w związku z ich umorzeniem