Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2018

Uchwała Nr 0342-2018/ 18 - MASSMEDICA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0341-2018/ 18 - ROBYG SA - sprostowanie uchwały 339/2018

Uchwała Nr 0340-2018/ 18 - BPI BANK POLSKICH INWESTYCJI SA - ustanie uczestnictwa w typie DEPONENT

Uchwała Nr 0339-2018/ 18 - ROBYG SA - wycofanie akcji

Uchwała Nr 0338-2018/ 18 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0337-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0336-2018/ 18 - TOYA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0335-2018/ 18 - zmiana Regulaminu ARM

Uchwała Nr 0334-2018/ 18 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0333-2018/ 18 - SKARB PAŃSTWA- MINISTERSTWO FINANSÓW - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0332-2018/ 18 - GETIN NOBLE BANK S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0331-2018/ 18 - INVESTMENT FRIENDS SE - zmiana oświadczeń nr 114/2018 oraz 217/2018

Uchwała Nr 0330-2018/ 18 - UNIBEP S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0327-2018/ 18 - zmiana "Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez KDPW SA kodów identyfikujących podmioty prawne"

Uchwała Nr 0326-2018/ 18 - PASSUS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0325-2018/ 18 - MBF GROUP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0324-2018/ 18 - SANTANDER CONSUMER BANK SA - rejestracja obligacji serii SCB00043

Uchwała Nr 0323-2018/ 18 - SANTANDER CONSUMER BANK SA - rejestracja obligacji serii SCB00042

Uchwała Nr 0322-2018/ 18 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0321-2018/ 18 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0320-2018/ 18 - VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA - rejestracja bankowych papierów wartościowych

Uchwała Nr 0319-2018/ 18 - FOTA SA - ustanie uczestnictwa w depozycie papierów wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0318-2018/ 18 - CAN-PACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0317-2018/ 18 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW

Uchwała Nr 0316-2018/ 18 - zmiana Regulaminu Systemu Wymiany Informacji

Uchwała Nr 0315-2018/ 18 - PRESTO SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0312-2018/ 18 - BENEFIT SYSTEMS SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0311-2018/ 18 - EXCELLENCE SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0310-2018/ 18 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0309-2018/ 18 - GRUPA KĘTY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0308-2018/ 18 - ECHO INVESTMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0307-2018/ 18 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0306-2018/ 18 - NETIA SA -  warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0305-2018/ 18 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0304-2018/ 18 - CREEPY JAR SA - zmiana uchwały 302/2018

Uchwała Nr 0303-2018/ 18 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki FAMUR SA

Uchwała Nr 0302-2018/ 18 - CREEPY JAR SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0301-2018/ 18 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki CDA SA

Uchwała Nr 0300-2018/ 18 - CDA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0299-2018/ 18 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0298-2018/ 18 - ENERGETYKA CIESZYŃSKA SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie indywidualny uczestnik raportujący

Uchwała Nr 0297-2018/ 18 - FAMUR SA - rejestracja akcji oraz wycofanie akcji spółki KOPEX SA w związku z przeniesieniem części majątku tej spółki na spółkę FAMUR SA

Uchwała Nr 0296-2018/ 18 - NOVINA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA - zmiana wartości nominalnej  akcji

Uchwała Nr 0295-2018/ 18 - FON SE - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0294-2018/ 18 - IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0293-2018/ 18 - WITTCHEN SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0292-2018/ 18 - NOVINA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INVESTYCYJNA SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0291-2018/ 18 - MLP GROUP SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0290-2018/ 18 - LETUS CAPITAL SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0289-2018/ 18 - NETIA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0288-2018/ 18 - AUTO PARTNER SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0287-2018/ 18 - KRUK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0286-2018/ 18 - DOM DEVELOPMENT SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0285-2018/ 18 - TEN SQUARE GAMES SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0284-2018/ 18 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0282-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG -rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0281-2018/ 18 - ALIOR BANK SA - zmiana uchwały 916/17 Zarządu KDPW

Uchwała Nr 0277-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0276-2018/ 18 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0275-2018/ 18 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - rejestracja certyfikatów serii CE1469WX

Uchwała Nr 0274-2018/ 18 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - rejestracja certyfikatów serii CE1468WX

Uchwała Nr 0273-2018/ 18 - ING BANK ŚLĄSKI SA - zmiana uchwały 907/17

Uchwała Nr 0272-2018/ 18 - ORION INVESTMENT SA - wymiana akcji