Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2018

Uchwała Nr 0537-2018/ 18 - DOM MAKLERSKI BDM S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MERLIN GROUP S.A.

Uchwała Nr 0536-2018/ 18 - PURE BIOLOGICS SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0535-2018/ 18 - ING BANK ŚLĄSKI SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie ARM

Uchwała Nr 0534-2018/ 18 - KREDYT INKASO S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0533-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0532-2018/ 18 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0531-2018/ 18 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0530-2018/ 18 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0529-2018/ 18 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja publicznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0528-2018/ 18 - AUGA GROUP AB - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0527-2018/ 18 - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0526-2018/ 18 - SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0525-2018/ 18 - CAPITAL PARTNERS S.A. - wycofanie akcji

Uchwała Nr 0524-2018/ 18 - ENTER AIR SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0523-2018/ 18 - BYTOM S.A - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0521-2018/ 18 - LUX MED TRÓJMIASTO S.A. - zniesienie dematerializacji akcji i ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0520-2018/ 18 - EMPERIA HOLDING S.A. zniesienie dematerializacji akcji i ustanie uczestnictwa w ty7pie EMITENT

Uchwała Nr 0519-2018/ 18 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0518-2018/ 18 - SAF SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0517-2018/ 18 - zmiana Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne

Uchwała Nr 0516-2018/ 18 - COGNOR HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0515-2018/ 18 - POINTPACK.PL S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT i rejestracja akcji

Uchwała Nr 0514-2018/ 18 - ING BANK ŚLĄSKI S.A. - ustanie uczestnictwa w typie REPREZENTANT dla SIB (CYPRUS) LIMITED.

Uchwała Nr 0513-2018/ 18 - VARSAV VR S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0512-2018/ 18 - DAMF INWESTYCJE S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 0511-2018/ 18 - ING Bank N.V. -rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0510-2018/ 18 - ED INVEST SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0508-2018/ 18 - POLNORD S.A. - rejestracja obligacji na okaziciela serii MB

Uchwała Nr 0507-2018/ 18 - NICKEL DEVELOPMENT SP. z o.o. - wycofanie z depozytu obligacje na okaziciela

Uchwała Nr 0506-2018/ 18 - NEUCA S.A. - wycofanie akcji na okaziciela.

Uchwała Nr 0505-2018/ 18 - KREDYT INKASO S.A. rejestracja obligacji na okaziciela serii E1

Uchwała Nr 0504-2018/ 18 - BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela.

Uchwała Nr 0503-2018/ 18 - GETIN NOBLE BANK S.A.- wycofanie obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0502-2018/ 18 - ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE"  S.A. - wycofanie akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 0501-2018/ 18 - PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - zniesienie dematerializacji akcji

Uchwała Nr 0500-2018/ 18 - AAT HOLDING S.A. - zniesienie dematerializacji akcji

Uchwała Nr 0499-2018/ 18 - IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ- rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 0498-2018/ 18 - UNICREDIT BANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0497-2018/ 18 - PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp. zo.o. - umowa o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0496-2018/ 18 - LARQ S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela

Uchwała Nr 0495-2018/ 18 - NICKEL DEVELOPMENT S.A. - rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0494-2018/ 18 - PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-GLIWICE S.A. zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0493-2018/ 18 - zmiana SPONSORA EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Uchwała Nr 0492-2018/ 18 - zmiana SPONSORA EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Uchwała Nr 0491-2018/ 18 - Wycofanie akcji zwykłych na okaziciela spółki POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

Uchwała Nr 0490-2018/ 18 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów w ramach 3 serii

Uchwała Nr 0489-2018/ 18 - T-BULL S.A. - rejestracja praw do akcji

Uchwała Nr 0488-2018/ 18 - rejestracja praw do akcji zwykłych i akcji zwykłych spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK S.A.

Uchwała Nr 0486-2018/ 18 - TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki T-BULL S.A.