Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2019

Uchwała Nr 0056-2019/ 19 - IPOPEMA SECURITIES SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Uchwała Nr 0055-2019/ 19 - IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0054-2019/ 19 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0053-2019/ 19 - RONSON DEVELOPMENT SE - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0052-2019/ 19 - MCI CAPITAL TFI SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0051-2019/ 19 - LOTUS ENERGY SRL - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie zwykły uczestnik raportujący

Uchwała Nr 0050-2019/ 19 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0049-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0046-2019/ 19 - POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0045-2019/ 19 - BANK MILLENNIUM SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0044-2019/ 19 - PBG SA - warunkowa rejestracja obligacji (PLPBG0000300)

Uchwała Nr 0043-2019/ 19 - PBG SA - warunkowa rejestracja obligacji (PLPBG0000318)

Uchwała Nr 0042-2019/ 19 - PBG SA - warunkowa rejestracja obligacji (PLPBG0000326)

Uchwała Nr 0041-2019/ 19 - SOHO DEVELOPMENT S.A. - wycofanie akcji z depozytu

Uchwała Nr 0040-2019/ 19 - TECHMADEX S.A. - wycofanie akcji z depozytu

Uchwała Nr 0039-2019/ 19 - AS ALPARI EUROPE IBS - ustanie uczestnictwa w repozytorium typie zwykły uczestnik rozliczający

Uchwała Nr 0038-2019/ 19 - DRON HOUSE SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0037-2019/ 19 - AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0033-2019/ 19 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0032-2019/ 19 - BIOMASS ENERGY PROJECT SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0031-2019/ 19 - BIOMAXIMA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0030-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0029-2019/ 19 - MOONLIT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0028-2019/ 19 - MNI SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0027-2019/ 19 - MODERN COMMERCE S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0026-2019/ 19 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki MODERN COMMERCE SA

Uchwała Nr 0025-2019/ 19 - BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0024-2019/ 19 - OSRODEK ROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. - REJESTRACJA AKCJA ZWYKŁYCH

Uchwała Nr 0023-2019/ 19 - ING BANK N.V. rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0021-2019/ 19 - ROCK SOLID INVESTMENT SP. z o.o. umowa o uczestnictwo w systemie rekompensat.

Uchwała Nr 0020-2019/ 19 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla spółki GOLDMAN SACHS AG.

Uchwała Nr 0019-2019/ 19 - GORENJE DOSPODINJSKI APARATI, d.d. - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0018-2019/ 19 - EASTSIDECAPITAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0017-2019/ 19 - IME POLSKA S.A. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT oraz zarejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0016-2019/ 19 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0014-2019/ 19 - MOONLIT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0013-2019/ 19 - STARHEDGE SA - zmiana wartości nominalnej akcji

Uchwała Nr 0012-2019/ 19 - MERLIN GROUP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0011-2019/ 19 - WISTIL SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0010-2019/ 19 - ATLANTIS SE - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0009-2019/ 19 - AB SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0008-2019/ 19 - NAVIMOR-INVEST SA W UPADŁOŚCI - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0007-2019/ 19 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla spółki MORGAN STANLEY EUROPE SE

Uchwała Nr 0006-2019/ 19 - GETIN HOLDING SA - wymiana (scalenie) akcji

Uchwała Nr 0005-2019/ 19 - ONE MORE LEVEL SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0004-2019/ 19 - HOCHTIEF POLSKA SA - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium

Uchwała Nr 0003-2019/ 19 - INTERFARMED SA - wymiana (scalenie) akcji

Uchwała Nr 0001-2019/ 19 - EASYDEBT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ - umorzenie obligacji