Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2019

Uchwała Nr 0167-2019/ 19 - HSBC FRANCE SOCIETE ANONYME - wstąpienie w prawa i obowiązki spółki HSBC BANK POLSKA SA związane z uczestnictwem w systemie depozytowym

Uchwała Nr 0166-2019/ 19 - PGS SOFTWARE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0165-2019/ 19 - NETMEDIA S.A. - wycofanie akcji z depozytu w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 0164-2019/ 19 - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - warunkowa rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0163-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów w ramach 15 serii

Uchwała Nr 0162-2019/ 19 - ABADON REAL ESTATE SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0161-2019/ 19 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0160-2019/ 19 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0159-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0158-2019/ 19 - EUROPEJSKI BANK INWSTYCYJNY - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0157-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0156-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0155-2019/ 19 - POWSZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0154-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0153-2019/ 19 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0152-2019/ 19 - CMC POLAND SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji

Uchwała Nr 0151-2019/ 19 - TRIGON DOM MAKLERSKI SA -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki ELEKTRIM SA oraz ustanie uczestnictwa w ww. typie spółki CDM PEKAO SA

Uchwała Nr 0146-2019/ 19 - BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI - wymiana (scalenie) akcji

Uchwała Nr 0145-2019/ 19 - XTPL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0144-2019/ 19 - NESTMEDIC SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0143-2019/ 19 - ALKAL SPÓŁKA AKCYJNA W OPATÓWKU W UPADŁOŚCI - ustanie uczestnictwa w depozycie papierów wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0142-2019/ 19 - GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0141-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0140-2019/ 19 - COLUMBUS ENERGY SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0139-2019/ 19 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0138-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0137-2019/ 19 - ECHO INVESTMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0136-2019/ 19 - IMS SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0135-2019/ 19 - SCOPE FLUIDICS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0134-2019/ 19 - BBI DEVELOPMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0133-2019/ 19 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0132-2019/ 19 - PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0131-2019/ 19 - DATAWALK SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0130-2019/ 19 - VARSAV GAME STUDIOS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0129-2019/ 19 - AQUATECH SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0128-2019/ 19 - PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - warunkowa rejestracja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela

Uchwała Nr 0127-2019/ 19 - TMS BROKERS EUROPE LTD - rozwiązanie umowy o uczestnictwo w systemie ARM w typie UCZESTNIK PODSTAWOWY ARM

Uchwała Nr 0126-2019/ 19 - IAI SA- ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0125-2019/ 19 - WORK SERVICE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0124-2019/ 19 - CHATHAM FINANCIAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0123-2019/ 19 - CHERRYPICK GAMES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0122-2019/ 19 - FINANCIAL WEB SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0120-2019/ 19 - ART GAMES STUDIO SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0119-2019/ 19 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0118-2019/ 19 - GOVENA LIGHTING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0117-2019/ 19 - BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0116-2019/ 19 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ REPREZENTANT dla UBS EUROPE SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

Uchwała Nr 0115-2019/ 19 - GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - umorzenie obligacji