Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2019

Uchwała Nr 0223-2019/ 19 - INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0222-2019/ 19 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0221-2019/ 19 - BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY - przyznanie statusu uczestnika w typie DEPONENT

Uchwała Nr 0220-2019/ 19 - DOM MAKLERSKI BDM SA - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki DB ENERGY SA

Uchwała Nr 0219-2019/ 19 - DB ENERGY SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0218-2019/ 19 - KRUK SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0217-2019/ 19 - RAINBOW TOURS SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0216-2019/ 19 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0215-2019/ 19 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA -  rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0214-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0213-2019/ 19 - PEKAO LEASING SP Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0212-2019/ 19 - CYFROWY POLSAT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0211-2019/ 19 - PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych

Uchwała Nr 0210-2019/ 19 - NEUCA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0209-2019/ 19 - DOM DEVELOPMENT SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0208-2019/ 19 - KREDYT INKASO SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0207-2019/ 19 - ATAL S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0206-2019/ 19 - GRUPA LOTOS SA - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0205-2019/ 19 - BOOMBIT SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0204-2019/ 19 - SANTANDER BANK POLSKA SA - rejestracja bankowych papierów wartościowych

Uchwała Nr 0203-2019/ 19 - VANTAGE DEVELOPMENT SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0202-2019/ 19 - ECHO INVESTMENT SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0201-2019/ 19 - CAPITARIA LIMITED - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium

Uchwała Nr 0200-2019/ 19 - CAPITARIA LIMITED - rozwiązanie umowy o uczestnictwo w systemie ARM w typie uczestnik podstawowy ARM

Uchwała Nr 0199-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0198-2019/ 19 - OPEN FINANCE SA - wymiana akcji

Uchwała Nr 0196-2019/ 19 - GLOBE TRADE CENTRE SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0195-2019/ 19 - SANTANDER FAKTORING SP.Z O.O. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0194-2019/ 19 - KRUK SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0193-2019/ 19 - Skarb Państwa-Minister Finansów - asymilacja obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0192-2019/ 19 - COGNOR HOLDING S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0191-2019/ 19 - INTROL SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0190-2019/ 19 - ULTIMATE GAMES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0189-2019/ 19 - KREDYT INKASO SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0188-2019/ 19 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0187-2019/ 19 - BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI - zamiana akcji w związku z zmianą wartości nominalnej

Uchwała Nr 0186-2019/ 19 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0185-2019/ 19 - PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie indywidualny uczestnik raportujący

Uchwała Nr 0184-2019/ 19 - HSBC FRANCE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE - zmiana uchwały 167/2019

Uchwała Nr 0181-2019/ 19 - LEGIMI SA - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0180-2019/ 19 - AOW FAKTORING SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0179-2019/ 19 - YOLO SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0178-2019/ 19 - 4MASS SA - rejestracja jpp

Uchwała Nr 0177-2019/ 19 - PZU FIZ AKORD - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0176-2019/ 19 - TEN SQUARE GAMES SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0175-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0174-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0173-2019/ 19 - HYPERION SA - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0171-2019/ 19 - czasowa zmiana tabeli opłat KDPW_TR

Uchwała Nr 0170-2019/ 19 - ASTRO SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0169-2019/ 19 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0168-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów