Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2019

Uchwała Nr 0279-2019/ 19 - INDOS S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0278-2019/ 19 - TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w Repozytorium Transakcji w typie Generalny Uczestnik Raportujący

Uchwała Nr 0277-2019/ 19 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0276-2019/ 19 - KLABATER SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0275-2019/ 19 - PHARMENA SA - rejestracja pda

Uchwała Nr 0274-2019/ 19 - CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0273-2019/ 19 - NANOGROUP SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0272-2019/ 19 - CC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -  zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0271-2019/ 19 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - rozszerzenie uczestnictwa o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 0270-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0269-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0268-2019/ 19 - INTELIWISE SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0267-2019/ 19 - DB ENERGY SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0266-2019/ 19 - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0265-2019/ 19 - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0264-2019/ 19 - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SKA ODDZIAŁ W POLSCE - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ REPREZENTANT dla TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE BV

Uchwała Nr 0263-2019/ 19 - 4FUN MEDIA SA  - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0262-2019/ 19 - FAT DOG GAMES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0261-2019/ 19 - OT LOGISTIC SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0260-2019/ 19 - INVENTIONMED SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0259-2019/ 19 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0258-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0256-2019/ 19 - INFOSCAN SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0255-2019/ 19 - KREDYT INKASO SA - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0254-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0253-2019/ 19 - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rejestracja obligacji (PLPGER000069)

Uchwała Nr 0252-2019/ 19 - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rejestracja obligacji (PLPGER000077)

Uchwała Nr 0251-2019/ 19 - INSPIRACJA EDUKACJA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0250-2019/ 19 - SG ISSUER SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0249-2019/ 19 - SONKA SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0248-2019/ 19 - CARPATHIA CAPITAL SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0247-2019/ 19 - KERDOS GROUP SA W UPADŁOŚCI - zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych

Uchwała Nr 0246-2019/ 19 - ALCHEMIA SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0245-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0244-2019/ 19 - WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0243-2019/ 19 - PCC ROKITA SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0242-2019/ 19 - SGB-BANK SA - zmiana uchwały nr 5/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 0241-2019/ 19 - BOOMBIT S.A. - rejestracja prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C

Uchwała Nr 0240-2019/ 19 - UCCLEARING LIMITED - uczestnik repozytorium transakcji - zwykły raportujący

Uchwała Nr 0239-2019/ 19 - WITTCHEN S.A. - rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C

Uchwała Nr 0238-2019/ 19 - ELKOP SE - przekształcenie

Uchwała Nr 0237-2019/ 19 - IPOPEMA SECURITIES S.A.- SPONSOR EMISJI  dla certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Uchwała Nr 0236-2019/ 19 - IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych

Uchwała Nr 0235-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBAK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0234-2019/ 19 - WECHTA INWESTYCJE Sp. z o.o. - rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0233-2019/ 19 - VANTAGE DEVELOPMENT SA - wycofanie z depozytu obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0232-2019/ 19 - PME SA - dematerializacja akcji spółki i ustanie uczestnictwa w typie EMITENT.

Uchwała Nr 0231-2019/ 19 - EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - rejestracja obligacji na okaziciela

Uchwała Nr 0230-2019/ 19 - rejestracja certyfikatów spółki ING BANK N.V.

Uchwała Nr 0229-2019/ 19 - zmiana oświadczenia nr 43/2019 w sprawie rejestracji obligacji spółki PBG S.A.

Uchwała Nr 0228-2019/ 19 - rejestracja certyfikatów spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 0226-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0225-2019/ 19 - HERKULES SA - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0224-2019/ 19 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja hipotecznych listów zastawnych