Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2019

Uchwała Nr 0680-2019/ 19 - INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0679-2019/ 19 - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI SP.Z.O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0678-2019/ 19 - EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0677-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - rejestracja obligacji na okaziciela serii J19

Uchwała Nr 0676-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - rejestracja obligacji na okaziciela serii H19

Uchwała Nr 0675-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - rejestracja obligacji na okaziciela serii G19

Uchwała Nr 0674-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - rejestracja obligacji na okaziciela serii F19

Uchwała Nr 0673-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - rejestracja obligacji na okaziciela serii E19

Uchwała Nr 0672-2019/ 19 - MIASTO RADOMSKO - rejestracja obligacji na okaziciela serii D19

Uchwała Nr 0671-2019/ 19 - MIASTO RADOMSKO - rejestracja obligacji na okaziciela serii E19

Uchwała Nr 0670-2019/ 19 - MIASTO RADOMSKO S.A. - rejestracja obligacji na okaziciela serii F19

Uchwała Nr 0669-2019/ 19 - CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium

Uchwała Nr 0668-2019/ 19 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - wstąpienie w prawa i obowiązki CDM PEKAO S.A. oraz ustanie w KDPW uczestnictwa bezpośredniego CDM PEKAO SA

Uchwała Nr 0667-2019/ 19 - GINO ROSSI S.A. - zamiana akcji zwykłych na okaziciela w związku ze zmianą wartości nominalnej

Uchwała Nr 0666-2019/ 19 - OPTI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 0665-2019/ 19 - MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 0664-2019/ 19 - LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika w typie EMITENT

Uchwała Nr 0663-2019/ 19 - BETA ETF MWIG40TR PORTFELOWY FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0662-2019/ 19 - DRAGEUS GAMES SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0661-2019/ 19 - KB FINANSE Sp. z o.o. - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0660-2019/ 19 - GMINA NASIELSK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0659-2019/ 19 - MO-BRUK S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 0658-2019/ 19 - PFR STARTER FIZ- przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0657-2019/ 19 - OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0656-2019/ 19 - DOM INWESTYCYJNY XELION SP.Z O.O. - ustanie uczestnictwa w typie BIURO MAKLERSKIE

Uchwała Nr 0655-2019/ 19 - EFAKTOR S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0654-2019/ 19 - OPTI PŁYNNYCH OBLIGACJI FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0653-2019/ 19 - GMINA KROBIA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0652-2019/ 19 - PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0651-2019/ 19 - PKO BANK HIPOTECZNY SA - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0650-2019/ 19 - BALTIC MACRO FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0649-2019/ 19 - BALTIC GLOBAL SYSTEMATIC FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0648-2019/ 19 - BALTIC GLOBAL BOND FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0647-2019/ 19 - AUTOMOBILIS SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0646-2019/ 19 - EOS 1 FIZ NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0645-2019/ 19 - BITRUST FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0644-2019/ 19 - PZW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0643-2019/ 19 - ZOLKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0642-2019/ 19 - VALUE FUND POLAND ACTIVIST FIZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0641-2019/ 19 - MIASTO SŁUPSK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0640-2019/ 19 - CI GAMES SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0639-2019/ 19 - BNP PARIBAS ISSUANCE BV - warunkowa rejestracja cetyfikatów

Uchwała Nr 0638-2019/ 19 - NOTUS FINANSE SA - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0637-2019/ 19 - ING BANK NV - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0633-2019/ 19 - PKO LEASING SA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0632-2019/ 19 - INTERSPORT POLSKA SA - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0631-2019/ 19 - LC CORP SA - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0630-2019/ 19 - SKARB PAŃSTWA - MINISTERSTWO FINANSÓW - asymilacja obligacji

Uchwała Nr 0629-2019/ 19 - GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0628-2019/ 19 - INVALUE MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0627-2019/ 19 - MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0626-2019/ 19 - Zmiana uchwały nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW (z późn. zm.)

Uchwała Nr 0625-2019/ 19 - MEDICO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0624-2019/ 19 - ARCHICOM S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0623-2019/ 19 - XTPL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0622-2019/ 19 - CARBON STUDIO S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0621-2019/ 19 - AITON CALDWELL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0620-2019/ 19 - CARBON STUDIO S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0619-2019/ 19 - DIRLANGO TECH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0618-2019/ 19 - OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie AGENT PŁATNICZY

Uchwała Nr 0617-2019/ 19 - OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie AGENT EMISJI

Uchwała Nr 0616-2019/ 19 - OPERA DOM MAKLERSKI Sp. z o.o. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI

Uchwała Nr 0615-2019/ 19 - ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 22 serii

Uchwała Nr 0614-2019/ 19 - GDAŃSKIE WODY Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0611-2019/ 19 - GMINA KLEMBÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0610-2019/ 19 - Zmiana uchwały nr 294/2019 w sprawie zmiany SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA KDPW

Uchwała Nr 0609-2019/ 19 - LINDORF I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INHWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0608-2019/ 19 - IPOPEMA 15 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0607-2019/ 19 - IPOPEMA ACTIVE GLOBAL ASSET ALLOCATION FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0606-2019/ 19 - IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0605-2019/ 19 - DOM INWESTYCYJNY XELION Sp. z o.o. - rozwiązanie umowy o uczestnictwo w systemie ARM w typie UCZESTNIK PODSTAWOWY ARM

Uchwała Nr 0604-2019/ 19 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie AGENT PŁATNICZY

Uchwała Nr 0603-2019/ 19 - IPOPEMA MEGATRENDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0602-2019/ 19 - IPOPEMA MULTI-ASSET FUNDUSZ INWESTYCYJNY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0601-2019/ 19 - TOTAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0600-2019/ 19 - BEST IV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0599-2019/ 19 - BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0598-2019/ 19 - OPOKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0597-2019/ 19 - BEST I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0596-2019/ 19 - UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0595-2019/ 19 - IGNERHOME Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0594-2019/ 19 - PCWO ENERGY S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0593-2019/ 19 - GMINA SIECHNICE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0592-2019/ 19 - RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja 7 serii certyfikatów

Uchwała Nr 0591-2019/ 19 - GMINA BARCIN - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0590-2019/ 19 - EUROCENT S.A. W UPADŁOŚCI - wycofanie akcji z KDPW w następstwie zniesienia ich dematerializacji

Uchwała Nr 0589-2019/ 19 - TAR HEEL CAPITAL GLOBALNEJ INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0588-2019/ 19 - GRUPA KĘTY S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0587-2019/ 19 - FERRUM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0586-2019/ 19 - GMINA MIASTA SANOKA - warunkowa rejestracja obligacji serii C19

Uchwała Nr 0585-2019/ 19 - GMINA MIASTA SANOKA - warunkowa rejestracja obligacji serii A 19

Uchwała Nr 0584-2019/ 19 - MIRACULUM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0583-2019/ 19 - PROTEGAT 1 NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0582-2019/ 19 - TAKTO NIESTANDARDOWY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0581-2019/ 19 - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0580-2019/ 19 - PGE DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie AGENT PŁATNICZY

Uchwała Nr 0579-2019/ 19 - PGE DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w typie AGENT EMISJI

Uchwała Nr 0578-2019/ 19 - HORYZONT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0577-2019/ 19 - GMINA PRZYSTAJŃ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0576-2019/ 19 - MODERNA HOLDING Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0575-2019/ 19 - BAS PUŁAWSKA Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0574-2019/ 19 - ABM SOLID S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ - zniesienie dematerializacji oraz wycofanie akcji z KDPW

Uchwała Nr 0573-2019/ 19 - PEKAO FAKTORING Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0572-2019/ 19 - WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0571-2019/ 19 - BEST CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0570-2019/ 19 - MEZZANINE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0569-2019/ 19 - ALLFINANZ Sp. z o.o. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0568-2019/ 19 - KUPFUNDUSZ S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat

Uchwała Nr 0567-2019/ 19 - FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0566-2019/ 19 - PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - wycofanie obligacji z KDPW w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 0565-2019/ 19 - MIASTO RADOMSKO - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0564-2019/ 19 - SFD S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0563-2019/ 19 - BANK MILLENNIUM S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0562-2019/ 19 - MONUMENT F SPV1 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV12Sp. z o.o., MONUMENT F SPV3 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV4 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV5 Sp. z o.o., MONUMENT F SPV6 Sp. z o.o. - przyznanie każdej ze spółek statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0561-2019/ 19 - MIRACULUM S.A. - zamiana akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej

Uchwała Nr 0560-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii E19

Uchwała Nr 0559-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii D19

Uchwała Nr 0558-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii C19

Uchwała Nr 0557-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii B19

Uchwała Nr 0556-2019/ 19 - MIASTO ZAMOŚĆ - warunkowa rejestracja obligacji serii A19

Uchwała Nr 0555-2019/ 19 - GMINA JARCZÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0554-2019/ 19 - INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0553-2019/ 19 - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0552-2019/ 19 - LAUREN PESO POLSKA S.A.  - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0551-2019/ 19 - DINO POLSKA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji