Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Październik 2021

Uchwała Nr 1291-2021/ 21 -  CE MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O. - umorzenie obligacji

 

Uchwała Nr 1290-2021/ 21 -  ALTA S.A. - częściowa asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1289-2021/ 21 -  89th Avenue Fund No 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1288-2021/ 21 -  PROFITOWI S.A. - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat
 

Uchwała Nr 1287-2021/ 21 -  BENEFIT SYSTEMS S.A. - rejestracja akcji

 

Uchwała Nr 1286-2021/ 21 -  GMINA ŻABIA WOLA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1285-2021/ 21 -  POWIAT LIPSKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

 

Uchwała Nr 1284-2021/ 21 -  SPYROSOFT S.A. - rejestracja akcji

 
 

Uchwała Nr 1283-2021/ 21 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - asymilacja obligacji skarbowych
 

Uchwała Nr 1282-2021/ 21 -  CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. - wymiana (podział) akcji

Uchwała Nr 1281-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 1280-2021/ 21 -  EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA
 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1279-2021/ 21 -  SUNDRAGON S.A. - wymiana akcji

Uchwała Nr 1278-2021/ 21 -  POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1277-2021/ 21 -  KM ASSETS Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1276-2021/ 21 -  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla akcji spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A. oraz ustanie wykonywania uczestnictwa w tym typie przez spółkę MBANK S.A.

Uchwała Nr 1275-2021/ 21 -  PROSERVICE FINTECO Sp. z o.o. - uzyskanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium oraz ustanie uczestnictwa w typie generalny uczestnik raportujący

Uchwała Nr 1274-2021/ 21 -  GENOMTEC S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1273-2021/ 21 -  POLTREG S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 1272-2021/ 21 -  POLTREG S.A. - rejestracja akcji

 

Uchwała Nr 1271-2021/ 21 -  FAMUR S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

 

Uchwała Nr 1270-2021/ 21 -  WRATISLAVIA WISE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

 

Uchwała Nr 1269-2021/ 21 -  „NOVDOM” SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1265-2021/ 21 -  ADV INVESTMENT Sp. z o.o . - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 1264-2021/ 21 -  METALKAS S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

 

Uchwała Nr 1263-2021/ 21 -  RCB BANK LTD - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie uczestnik raportujący
 

Uchwała Nr 1262-2021/ 21 -  ATLANTIS SE - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1261-2021/ 21 -  EQUITECH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie zwykły uczestnik raportujący

Uchwała Nr 1260-2021/ 21 -  MR HAMBURGER S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 1259-2021/ 21 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1258-2021/ 21 -  PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - warunkowa rejestracja hipotecznych listów zastawnych


 

Uchwała Nr 1257-2021/ 21 -  PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - warunkowa rejestracja hipotecznych listów zastawnych
 

Uchwała Nr 1256-2021/ 21 -  BIOMAXIMA S.A. - rejestracja warrantów subskrybcyjnych


 

Uchwała Nr 1255-2021/ 21 -  BEST S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

 

Uchwała Nr 1254-2021/ 21 -  THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie ARM w typie uczestnik podstawowy ARM
 

Uchwała Nr 1253-2021/ 21 -  FIDEMO POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1252-2021/ 21 -  TEN SQUARE GAMES S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1251-2021/ 21 -  GMINA OCHOTNICA DOLNA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1250-2021/ 21 -  RESPECT ENERGY S.A . - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1249-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 28 serii
 

Uchwała Nr 1248-2021/ 21 -  LOKUM HOLDING 4 Sp. z o.o . - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1247-2021/ 21 -  GRANDIS INTERNATIONAL LIMITED - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie uczestnik raportujący
 
 

Uchwała Nr 1246-2021/ 21 -  SCOPE FLUIDICS S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 1245-2021/ 21 -  CARLSON INVESTMENT S S.A. - rejestracja akcji

 

Uchwała Nr 1244-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja
 

Uchwała Nr 1243-2021/ 21 -  URTESTE S.A. - rejestracja akcji

 

Uchwała Nr 1242-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1241-2021/ 21 -  TL 16 SP. Z O.O. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 1240-2021/ 21 -  SEVENET S.A. - asymilacja akcji

 
 

Uchwała Nr 1239-2021/ 21 -  LD SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1238-2021/ 21 -  DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu HORYZONT NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY oraz ustanie uczestnictwa w tym typie przez COPERNICUS SECURITIES S.A.

 

Uchwała Nr 1237-2021/ 21 -  RENDER CUBE S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 
 

Uchwała Nr 1236-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów w ramach 49 serii
 

Uchwała Nr 1235-2021/ 21 -  CCC S.A. - konwersja akcji

 

Uchwała Nr 1234-2021/ 21 -  GMINA BOBROWNIKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1233-2021/ 21 -  GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - warunkowa rejestracja certyfikatów

 

Uchwała Nr 1232-2021/ 21 -  FUNDUSZ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH – KAPITAŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - połączenie z PFR INWESTYCJE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY oraz ustanie uczestnictwa funduszu PFR INWESTYCJE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w typie EMITENT


 

Uchwała Nr 1231-2021/ 21 -  KOOL2PLAY S.A. - rejestracja akcji

 

Uchwała Nr 1230-2021/ 21 -  MICHAEL/S TR Ö M OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 1229-2021/ 21 -  INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1228-2021/ 21 -  EQUES DEBITUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - asymilacja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1227-2021/ 21 -  NESTMEDIC S.A. - rejestracja warrantów

 

Uchwała Nr 1226-2021/ 21 -  EQUES POŻYCZEK DYWIDENDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - asymilacja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1225-2021/ 21 -  GMINA RYCHWAŁ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1224-2021/ 21 -  KRUK S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 1223-2021/ 21 -  OLKOL SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1222-2021/ 21 -  BLIRT S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1221-2021/ 21 -  KKV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

 

Uchwała Nr 1220-2021/ 21 -  TRIGON DOM MAKLERSKI S.A . - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW w typie SPONSOR EMISJI dla akcji spółki LPP S.A. oraz ustanie uczestnictwa w tym typie przez COPERNICUS SECURITIES S.A.
 

Uchwała Nr 1219-2021/ 21 -  GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1218-2021/ 21 -  GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1217-2021/ 21 -  RETAIL INVEST III Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1216-2021/ 21 -  ”SOKOŁÓW” S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1215-2021/ 21 -  BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1214-2021/ 21 -  K2 HOLDING S.A. - umorzenie akcji


 

Uchwała Nr 1213-2021/ 21 -  3T OFFICE PARK SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 
 

Uchwała Nr 1212-2021/ 21 -  LUKARDI S.A. - asymilacja akcji

 

Uchwała Nr 1211-2021/ 21 -  GŁĘBOKA 18 SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT


 

Uchwała Nr 1210-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 33 serii
 

Uchwała Nr 1209-2021/ 21 -  ADV INVESTMENT Sp. z o.o. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1208-2021/ 21 -  GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1207-2021/ 21 -  POLTREG S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1206-2021/ 21 -  OVID WORKS S.A. - rejestracja akcji

 

Uchwała Nr 1205-2021/ 21 -  PRAGMAGO S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1204-2021/ 21 -  PORTFEL2 PH5 SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1203-2021/ 21 -  CITY LIVING POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1202-2021/ 21 -  MBANK S.A., NOBLE SECURITIES S.A. - zmiana SPONSORA EMISJI dla akcji spółki ENEA S.A.

Uchwała Nr 1201-2021/ 21 -  VICTORIA DOM S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1200-2021/ 21 -  ZORTRAX S.A. -rejestracja akcji

Uchwała Nr 1199-2021/ 21 -  PGS SOFTWARE S.A. - wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 1198-2021/ 21 -  MBANK S.A. - warunkowa rejestracja akcji


 

Uchwała Nr 1197-2021/ 21 -  JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - rozwiązanie umowy warunkowej o rejestrację jednostkowych praw poboru akcji


 

Uchwała Nr 1196-2021/ 21 -  PUNKPIRATES S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1195-2021/ 21 -  PYLON S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 1194-2021/ 21 -  INVESTMENT FRIENDS SE - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1193-2021/ 21 -  SKARB PAŃSTWA – MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ - asymilacja obligacji
 

Uchwała Nr 1192-2021/ 21 -  EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - warunkowa rejestracja obligacji

 

Uchwała Nr 1191-2021/ 21 -  EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - warunkowa rejestracja obligacji

 

Uchwała Nr 1190-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja 30 serii certyfikatów


 

Uchwała Nr 1189-2021/ 21 -  HYDROPRESS SE - zmiana oświadczenia NR 685/2020 z dnia 29 lipca 2020 dotyczącego rejestracji akcji

Uchwała Nr 1188-2021/ 21 -  FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych
 

Uchwała Nr 1187-2021/ 21 -  GMINA ŚWIDNICA - przyznanie statusU uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1185-2021/ 21 -  HYDROPRESS SE - zmiana depozytu akcji

Uchwała Nr 1184-2021/ 21 -  KREDYT INKASO S.A. - wycofania z depozytu papierów wartościowych obligacji, w związku z ich umorzeniem
 

Uchwała Nr 1183-2021/ 21 -  PHARMENA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 1182-2021/ 21 -  INPRO S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 1181-2021/ 21 -  INFINITY S.A. - wycofanie obligacji z depozytu papierów wartościowych, w związku z ich umorzeniem

Uchwała Nr 1180-2021/ 21 -  LABOCANNA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 1179-2021/ 21 -  WIKANA S.A. - umorzenie akcji

Uchwała Nr 1178-2021/ 21 -  BRAND 24 S.A. - rejestracja warrantów

Uchwała Nr 1177-2021/ 21 -  KRUK S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 12292021/ 21 -  INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1229 2021/ 21 -  INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 1229_2021/ 21 -  INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT