Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Czerwiec 2021

Uchwała Nr 0867-2021/ 21 -  ERATO ENERGY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0866-2021/ 21 -  SKARBIEC – ZIELONEJ ENERGII, ZDROWIA I DEMOGRAFII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0865-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - asymilacja

Uchwała Nr 0864-2021/ 21 -  VICTORIA DOM S.A. - warunkowa rejstracja obligacji

Uchwała Nr 0863-2021/ 21 -  INTERMARUM S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0861-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0860-2021/ 21 -  POLSKIE LNG S.A. - ustanie uczestnictwa w typie EMITENT

Uchwała Nr 0859-2021/ 21 -  KOOL2PLAY S.A. - rejstracja akcji

Uchwała Nr 0858-2021/ 21 -  INFOSCAN S.A. - wrunkowa rejsetracja akcji

Uchwała Nr 0857-2021/ 21 -  GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0856-2021/ 21 -  GREMI MEDIA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0855-2021/ 21 -  MERCATOR MEDICAL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0854-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0853-2021/ 21 -  KRUK S.A. - warunkowa rejsetracja obligacji

Uchwała Nr 0852-2021/ 21 -  FORUM 116 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0851-2021/ 21 -  SANTANDER TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie uczestnik nieraportujący

Uchwała Nr 0850-2021/ 21 -  SHOPER S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0849-2021/ 21 -  mBANK S.A. - rejestracja warrantów

Uchwała Nr 0848-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejsetracja certyfikatów

Uchwała Nr 0847-2021/ 21 -  LEGIMI S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0846-2021/ 21 -  HEMP & HEALTH S.A . - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0845-2021/ 21 -  EFFICENTER SP. O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0844-2021/ 21 -  PROJEKT SOLARTECHNIK FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY- przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0843-2021/ 21 -  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. - zmiana umowy o rejestrację, o której mowa w oświadczeniu nr 303/2021

Uchwała Nr 0842-2021/ 21 -  POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. - zmiana umowy o rejestrację, o której mowa w oświadczeniu nr 299/2021

Uchwała Nr 0841-2021/ 21 -  ALARIC SECURITIES OOD - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie generalny uczestnik raportujący

Uchwała Nr 0840-2021/ 21 -  MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - warunkowa zamiana papierów wartościowych w związku z połączeniem z PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

Uchwała Nr 0839-2021/ 21 -  EUROSNACK S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0838-2021/ 21 -  EUROSNACK S.A. - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0837-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0836-2021/ 21 -  ECO5TECH S.A. – przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0835-2021/ 21 -  COMFORT RESIDENCE SP. Z O.O. – przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0834-2021/ 21 -  CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o. – przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0833-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja 16 serii certyfikatów

Uchwała Nr 0832-2021/ 21 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0831-2021/ 21 -  PKN ORLEN S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0830-2021/ 21 -  ACTION S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0829-2021/ 21 -  SAMITO S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0828-2021/ 21 -  MIRACULUM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0827-2021/ 21 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0826-2021/ 21 -  POWIAT WĄGROWIECKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0825-2021/ 21 -  IB 19 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AN - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0822-2021/ 21 -  zmiana " Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne "

Uchwała Nr 0818-2021/ 21 -  YOLO S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0817-2021/ 21 -  zmiana Regulaminu ARM

Uchwała Nr 0816-2021/ 21 -  VICTORIA DOM S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0815-2021/ 21 -  AIXON INVESTMENT MANAGEMENT Sp. z o.o. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat, pod warunkiem uzyskania przez spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Uchwała Nr 0814-2021/ 21 -  MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. - przyznanie uczestnictwa w KDPW w typie uczestnictwa AGENT EMISJI dla papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

Uchwała Nr 0813-2021/ 21 -  VERCOM S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0812-2021/ 21 -  COLUMBUS ENERGY S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0811-2021/ 21 -  GMINA IZABELIN - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0810-2021/ 21 -  KOOL2PLAY S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0809-2021/ 21 -  GENOMED S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0808-2021/ 21 -  PROCAREPLUS PHARMA S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0807-2021/ 21 -  SEVENET S.A. - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0806-2021/ 21 -  IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0805-2021/ 21 -  AZTEC INTERNATIONAL S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0804-2021/ 21 -  VILLE PARKOWE SP. Z O.O. - wycofanie obligacji

Uchwała Nr 0803-2021/ 21 -  CAVATINA HOLDING S.A. - warunkowa rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0802-2021/ 21 -  MBF GROUP S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0801-2021/ 21 -  VOXEL S.A. - rejestracja obligacji

Uchwała Nr 0800-2021/ 21 -  HORNIGOLD REIT S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0799-2021/ 21 -  MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracje certyfikatów

Uchwała Nr 0798-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejstracja certyfikatów

Uchwała Nr 0797-2021/ 21 -  SONAS 2 Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0796-2021/ 21 -  WAN S.A . - przyznanie statusu uczestnika Krajowego KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0795-2021/ 21 -  IMS S.A. - umorzenia akcji

Uchwała Nr 0794-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0793-2021/ 21 -  ADATEX DEWELOPER S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0792-2021/ 21 -  TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0791-2021/ 21 -  4MASS S.A . - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0790-2021/ 21 -  ARTIFEX MUNDI S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0789-2021/ 21 -  ROBYG S.A. - warunkowa rejstracja obligacji

Uchwała Nr 0788-2021/ 21 -  TALANX AKTIENGESELLSCHAFT - wyrejestrowanie akcji

Uchwała Nr 0787-2021/ 21 -  ROAD STUDIO S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0786-2021/ 21 -  INSTAL KRAKÓW S.A. - konwersja akcji

Uchwała Nr 0785-2021/ 21 -  WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0784-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestraja certyfikatów

Uchwała Nr 0783-2021/ 21 -  WOODPECKER CO S.A. – przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0782-2021/ 21 -  NWAI DOM MAKLERSKI S.A . - rozszerzenie uczestnictwa w systemie depozytowym o typ uczestnictwa BIURO MAKLERSKIE w ramach prowadzonej działalności maklerskiej.

Uchwała Nr 0781-2021/ 21 -  HUB.TECH S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0780-2021/ 21 -  SHOPER S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0779-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja

Uchwała Nr 0778-2021/ 21 -  AOW FAKTORING S.A. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0777-2021/ 21 -  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0776-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejstracja certyfkatów

Uchwała Nr 0775-2021/ 21 -  NEW TECH VENTURE S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0774-2021/ 21 -  PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - warunkowa rejstracja certyfikatów

Uchwała Nr 0773-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0772-2021/ 21 -  ERATO ENERGY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - rejstracja akcji

Uchwała Nr 0771-2021/ 21 -  NESTMEDIC S.A. - asymilacja akcji

Uchwała Nr 0770-2021/ 21 -  JWW INVEST S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0769-2021/ 21 -  ESOTIQ & HENDERSON S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0768-2021/ 21 -  KALLISTO 17 SP. Z O.O. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0767-2021/ 21 -  VOOLT S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0766-2021/ 21 -  MLP GROUP S.A. - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0765-2021/ 21 -  CM INTERNATIONAL S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0764-2021/ 21 -  BALTIC WAVE SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0763-2021/ 21 -  ZENERIS PROJEKTY S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0762-2021/ 21 -  NEURONE STUDIO S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0761-2021/ 21 -  CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0760-2021/ 21 -  POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. - warunkowa rejstracja obligacji

Uchwała Nr 0759-2021/ 21 -  CLEAN&CARBON ENERGY S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0758-2021/ 21 -  CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0757-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0756-2021/ 21 -  PHARMENA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0754-2021/ 21 -  SAKANA S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0753-2021/ 21 -  OPTIGIS S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0752-2021/ 21 -  ONDE S.A. – przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0751-2021/ 21 -  IMPEL S.A. - wycofanie akcji

Uchwała Nr 0750-2021/ 21 -  EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - warunkowa rejstracja obligacji

Uchwała Nr 0749-2021/ 21 -  ADATEX DEWELOPER S.A. - rejestracja akcji

Uchwała Nr 0748-2021/ 21 -  TG KONTENERY S.A. – przyznanie status uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0747-2021/ 21 -  GMINA KOBYLNICA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0746-2021/ 21 -  GHELAMCO INVEST SP. Z O. O. - umorzenie obligacji

Uchwała Nr 0745-2021/ 21 -  MERCATOR MEDICAL S.A. - rejestracja warrantów

Uchwała Nr 0744-2021/ 21 -  PLATIGE IMAGE S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0743-2021/ 21 -  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0742-2021/ 21 -  BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0741-2021/ 21 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestacja

Uchwała Nr 0740-2021/ 21 -  ADRANO Sp. z o.o. - status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT

Uchwała Nr 0739-2021/ 21 -  BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfikatów

Uchwała Nr 0738-2021/ 21 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfkatów

Uchwała Nr 0737-2021/ 21 -  PROVEMA CAPITAL Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0736-2021/ 21 -  FIGENE CAPITAL S.A. - warunkowa rejestracja akcji

Uchwała Nr 0735-2021/ 21 -  CAPTOR THERAPEUTICS S.A. - warunkowa rejstracja akcji

Uchwała Nr 0734-2021/ 21 -  BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0733-2021/ 21 -  HOLDING EPV MANAGEMENT 1 SP. Z O.O . - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

Uchwała Nr 0732-2021/ 21 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejstracja certyfikatów

Uchwała Nr 0731-2021/ 21 -  GEO-TERM POLSKA S.A. - rejestracja akcji