Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Grudzień 2022

Uchwała Nr 1205-2022/ 22 -  MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - umorzenie certyfikatów
 

Uchwała Nr 1204-2022/ 22 -  TRUE GAMES SYNDICATE S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1203-2022/ 22 -  „LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE” SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1202-2022/ 22 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1201-2022/ 22 -  LOKUM DEWELOPER S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1200-2022/ 22 -  INSIDE PARK S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1199-2022/ 22 -  TERTINALL INVESTMENTS S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1198-2022/ 22 -  89TH AVENUE FUND No 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1197-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1196-2022/ 22 -  IFERIA S.A. W LIKWIDACJI - wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych oraz ustanie uczestnictwa spółki w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1195-2022/ 22 -  HEMP & HEALTH S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1194-2022/ 22 -  BOOMBIT S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1193-2022/ 22 -  BEST S.A. - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1192-2022/ 22 -  FIGENE CAPITAL S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 1191-2022/ 22 -  FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1190-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1188-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1187-2022/ 22 -  HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1186-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1185-2022/ 22 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1184-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1183-2022/ 22 -  ZORTRAX S.A. - asymilacja akcji

 

Uchwała Nr 1182-2022/ 22 -  GMINA BRZESKO - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1181-2022/ 22 -  PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1180-2022/ 22 -  HEALTHNOMIC S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1179-2022/ 22 -  MOUNT MEZZANINE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1178-2022/ 22 -  APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1177-2022/ 22 -  POWIAT SKIERNIEWICKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1176-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1175-2022/ 22 -  GMINA KCYNIA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1174-2022/ 22 -  GMINA CZERWIN - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1173-2022/ 22 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1172-2022/ 22 -  LM PAY S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1171-2022/ 22 -  ADV INVESTMENT SP. Z O.O. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1170-2022/ 22 -  CODEADDICT S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1169-2022/ 22 -  UNICREDIT S.P.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 1168-2022/ 22 -  GAMEDUST S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1167-2022/ 22 -  SCOPE FLUIDICS S.A. - konwersja akcji
 

Uchwała Nr 1166-2022/ 22 -  IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1165-2022/ 22 -  LOKUM DEWELOPER S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1164-2022/ 22 -  ROBYG S.A. - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1163-2022/ 22 -  w sprawie określenia wysokości stawek służących do wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2023
 

Uchwała Nr 1162-2022/ 22 -  EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1161-2022/ 22 -  ECHO INVESTMENT S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1160-2022/ 22 -  EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1159-2022/ 22 -  BIOMAXIMA S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1158-2022/ 22 -  FORPOSTA S.A. - konwersja akcji
 

Uchwała Nr 1157-2022/ 22 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1156-2022/ 22 -  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1155-2022/ 22 -  ROBYG S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1154-2022/ 22 -  SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1153-2022/ 22 -  A.P.N. PROMISE S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1152-2022/ 22 -  JRC GROUP S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1151-2022/ 22 -  4 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1149-2022/ 22 -  ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE" S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1148-2022/ 22 -  GMINA KOLBUDY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1147-2022/ 22 -  POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1146-2022/ 22 -  GMINA JEŻÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1145-2022/ 22 -  GMINA OŚWIĘCIM - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1144-2022/ 22 -  POWIAT STALOWOWOLSKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1143-2022/ 22 -  ENERGO OPERATOR SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1142-2022/ 22 -  EUROSNACK S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1141-2022/ 22 -  GMINA TRZEBIEL - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1139-2022/ 22 -  POWIAT LWÓWECKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1138-2022/ 22 -  GMINA LEŚNA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1137-2022/ 22 -  MLP GROUP S.A. - warunkowa rejestracja pda
 

Uchwała Nr 1136-2022/ 22 -  PREFA GROUP S.A . - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1135-2022/ 22 -  MOVIE GAMES VR S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1134-2022/ 22 -  HYDROPRESS SE - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1133-2022/ 22 -  MABION S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1132-2022/ 22 -  P4 SP. Z O.O . - połączenie ze spółką 3S S.A. (spółka przejmow ana) oraz ustanie uczestnictwa spółki 3S S.A. w KDPW w typie EMITENT.
 
 

Uchwała Nr 1131-2022/ 22 -  NORMA INVESTMENTS P.S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT

 

Uchwała Nr 1130-2022/ 22 -  zmiana " Regulaminu dostępu do systemów informatycznych KDPW"
 

Uchwała Nr 1129-2022/ 22 -  GMINA BIAŁA PISKA - przyznanie s tatusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1128-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1127-2022/ 22 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1126-2022/ 22 -  MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1125-2022/ 22 -  RECAP SPV 3 sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1124-2022/ 22 -  PKO ENERGII ODNAWIALNEJ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1123-2022/ 22 -  GMINA ŻMIGRÓD - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1122-2022/ 22 -  GMINA SIEMYŚL - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1121-2022/ 22 -  BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1120-2022/ 22 -  FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 1119-2022/ 22 -  UNICREDIT S.P.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1118-2022/ 22 -  DEVELIA S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1117-2022/ 22 -  K2 HOLDING S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 1116-2022/ 22 -  KALLISTO 17 Sp. z o.o. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1115-2022/ 22 -  GMINA BIECZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1114-2022/ 22 -  GMINA GRUDZIĄDZ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1113-2022/ 22 -  HSB INVEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1112-2022/ 22 -  PD PROJEKT 10 S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1111-2022/ 22 -  HEALTHNOMIC S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1110-2022/ 22 -  ARROW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1109-2022/ 22 -  KRUK S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 1108-2022/ 22 -  FORPOSTA S.A. - konwersja akcji
 

Uchwała Nr 1107-2022/ 22 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 47 serii
 

Uchwała Nr 1106-2022/ 22 -  GAMEDUST S.A. - konwersja akcji
 

Uchwała Nr 1102-2022/ 22 -  wprowadzenie zmian w "Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodó identyfikujących podmioty prawne".
 

Uchwała Nr 1101-2022/ 22 -  POLSKI HOLDING INWESTYCYJNY S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1100-2022/ 22 -  MANYDEV STUDIO SE - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1099-2022/ 22 -  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEXUS” S.A. - zamiana obligacji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
 

Uchwała Nr 1098-2022/ 22 -  QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 1097-2022/ 22 -  BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie DEPONENT
 

Uchwała Nr 1096-2022/ 22 -  GMINA WIELKA WIEŚ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1095-2022/ 22 -  CD PROJEKT S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 1094-2022/ 22 -  GMINA CZERWIEŃSK - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1093-2022/ 22 -  GMINA NOWOGRODZIEC - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 1092-2022/ 22 -  MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 1091-2022/ 22 -  GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT