Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2022

Uchwała Nr 0788-2022/ 22 -  INVENTIONMED S.A. - wymiana (podział) akcji
 

Uchwała Nr 0787-2022/ 22 -  KRUK S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0786-2022/ 22 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 31 serii
 

Uchwała Nr 0785-2022/ 22 -  BANCO SANTANDER, S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 0784-2022/ 22 -  NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0782-2022/ 22 -  COMP S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 0781-2022/ 22 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0780-2022/ 22 -  VICTORIA DOM S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 0779-2022/ 22 -  OBLIGACJE SKARBOWE - rejestracja
 

Uchwała Nr 0778-2022/ 22 -  WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie SPONSOR EMISJI w ramach prowadzonej działalności maklerskiej
 

Uchwała Nr 0777-2022/ 22 -  BOOMBIT S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0776-2022/ 22 -  MOSTOSTAL PŁOCK S.A. - konwersja akcji
 

Uchwała Nr 0775-2022/ 22 -  MENTORATIO WOJTKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA -przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0774-2022/ 22 -  MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - asymilacja obligacji
 

Uchwała Nr 0773-2022/ 22 -  GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. - zawarcie umowy o uczestnictwo w repozytorium transakcji w typie indywidualny uczestnik raportujący
 

Uchwała Nr 0772-2022/ 22 -  VENTURE INC ASI S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0771-2022/ 22 -  BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - zmiana oświadczenia nr 747/2022 dot. rejestracji certyfikatów
 

Uchwała Nr 0770-2022/ 22 -  GMINA SŁAWOBORZE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0769-2022/ 22 -  MONEGUARD 10 SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0768-2022/ 22 -  TENDERHUT S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0767-2022/ 22 -  MABION S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0766-2022/ 22 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 27 serii
 

Uchwała Nr 0765-2022/ 22 -  UNICREDIT BANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0764-2022/ 22 -  LONGTERM GAMES S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0763-2022/ 22 -  LPP S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0762-2022/ 22 -  KRUK S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 0761-2022/ 22 -  EKO-OZE S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0760-2022/ 22 -  EKO-OZE S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0759-2022/ 22 -  GOOD PETFOOD SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0758-2022/ 22 -  VORTEX ENERGY S.A. - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0757-2022/ 22 -  GMINA PASYM - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0756-2022/ 22 -  BRAND 24 S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0755-2022/ 22 -  NOVAVIS GROUP S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0754-2022/ 22 -  INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES S . A. - warunkowe zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat
 

Uchwała Nr 0753-2022/ 22 -  DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA SP. Z O.O. - zamiana obligacji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
 

Uchwała Nr 0752-2022/ 22 -  ING BANK N.V. - rejestracja certyfikatów w ramach 81 serii
 

Uchwała Nr 0751-2022/ 22 -  RESPECT ENERGY PV SPV 7 Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0750-2022/ 22 -  DARK POINT GAMES S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0749-2022/ 22 -  GVD KORIMCY LTD - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie ARM w typie uczestnik podstawowy ARM
 

Uchwała Nr 0748-2022/ 22 -  MPAY S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0747-2022/ 22 -  BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0746-2022/ 22 -  WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0745-2022/ 22 -  INVALUE MULTI-ASSET KONSERWATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - asymilacja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0744-2022/ 22 -  INVALUE MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - asymilacja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0743-2022/ 22 -  ANSWEAR.COM S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0742-2022/ 22 -  PLATIGE IMAGE S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0737-2022/ 22 -  2030 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0736-2022/ 22 -  GRUPA LOTOS S.A. - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT, w związku z połączeniem ze spółką POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 

Uchwała Nr 0735-2022/ 22 -  GRUPA LOTOS S.A. - ustanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie zwykły uczestnik raportujący oraz przejęcie przez spółkę POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. praw i obowiązków spółki GRUPA LOTOS S.A . związanych z uczestnictwem w repozytorium transakcji

 

Uchwała Nr 0734-2022/ 22 -  SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER STRATEGIA KONSERWATYWNA - uzyskanie uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik repozytorium
 

Uchwała Nr 0733-2022/ 22 -  TENDERHUT S.A . - konwersja akcji
 

Uchwała Nr 0732-2022/ 22 -  ING BANK ŚLĄSKI S.A. - zawarcie umowy o nadawanie oraz utrzymywanie kodów ISIN, CFI, FISN i przyznanie statusu Agenta Numerującego
 

Uchwała Nr 0731-2022/ 22 -  SKOTAN S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0730-2022/ 22 -  WITTCHEN S.A. - wycofanie z depozytu warrantów subskrypcyjnych w związku z ich wygaśnięciem
 

Uchwała Nr 0729-2022/ 22 -  WHITE BERG POŻYCZEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - asymilacja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0728-2022/ 22 -  COMP S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0727-2022/ 22 -  LONGTERM GAMES S.A. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0726-2022/ 22 -  ASC NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0725-2022/ 22 -  GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0724-2022/ 22 -  SKOTAN S.A. - zamiana akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
 

Uchwała Nr 0723-2022/ 22 -  UniCredit Bank AG - warunkowa rejestracja certyfikatów

 

Uchwała Nr 0722-2022/ 22 -  GMINA MILEJÓW - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0721-2022/ 22 -  LCUBE 2 SP. Z O.O. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0720-2022/ 22 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja 24 serii certyfikatów

 

Uchwała Nr 0718-2022/ 22 -  VERCOM S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0717-2022/ 22 -  ALUMAST S.A. - wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych
 

Uchwała Nr 0716-2022/ 22 -  AUPOL INVESTMENT Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0715-2022/ 22 -  ONDANA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0714-2022/ 22 -  NWA I DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki PROVEMA SP. Z O.O
 

Uchwała Nr 0713-2022/ 22 -  SOHO DEVELOPMENT S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 0712-2022/ 22 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów w ramach 50 serii
 

Uchwała Nr 0711-2022/ 22 -  TRUE GAMES SYNDICATE S.A. - rejestracja jpp
 

Uchwała Nr 0710-2022/ 22 -  MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA S.A. - zamiana obligacji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
 

Uchwała Nr 0709-2022/ 22 -  PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typy SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA Sp. z o.o. oraz ustanie wykonywania uczestnictwa przez spółkę NWAI DOM MAKLERSKI S.A. w typach SPONSOR EMISJI dla obligacji spółki FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA Sp. z o.o.
 

Uchwała Nr 0708-2022/ 22 -  EMPLOCITY S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0707-2022/ 22 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów w ramach 11 serii
 
 

Uchwała Nr 0706-2022/ 22 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów w ramach 21 serii
 
 

Uchwała Nr 0705-2022/ 22 -  PCC EXOL S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0704-2022/ 22 -  KALLISTO 17 SP. Z O.O. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 0703-2022/ 22 -  RAIFFEISEN CENTROBANK AG - warunkowa rejestracja certyfikatów w ramach 50 serii
 

Uchwała Nr 0702-2022/ 22 -  E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0701-2022/ 22 -  POWIAT KAMIENNOGÓRSKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0700-2022/ 22 -  NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0699-2022/ 22 -  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - warunkowa rejestracja akcji w związku z połączeniem ze spółką GRUPA LOTOS S.A.
 

Uchwała Nr 0698-2022/ 22 -  GMINIA GŁÓWCZYCE - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0697-2022/ 22 -  NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0696-2022/ 22 -  APLISENS S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 0695-2022/ 22 -  POWIAT MILICKI - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0694-2022/ 22 -  RADPOL S.A. - wycofanie akcji z depozytu papierów wartościowych
 

Uchwała Nr 0693-2022/ 22 -  GMINA ANNOPOL - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0692-2022/ 22 -  KOMBI SP. Z O.O. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 0691-2022/ 22 -  DEVO ENERGY S.A. - rozwiązanie umowy warunkowej o rejestrację jednostkowych praw poboru akcji
 

Uchwała Nr 0690-2022/ 22 -  SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0689-2022/ 22 -  IMERCADO SP. Z O.O. - zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat
 

Uchwała Nr 0688-2022/ 22 -  RESI CAPITAL GW Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0687-2022/ 22 -  Activ 6 Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0686-2022/ 22 -  GRUPA PRACUJ S.A. - warunkowa rejestracja akcji