Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2023

Uchwała Nr 0036-2023/ 23 -  SKARB PAŃSTWA RP – MINISTER FINANSÓW - asymilacja obligacji
 

Uchwała Nr 0035-2023/ 23 -  MOVIE GAMES S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0034-2023/ 23 -  TRIGGO S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0033-2023/ 23 -  DRAGO ENTERTAINMENT S.A. - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0032-2023/ 23 -  DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ SPONSOR EMISJI dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu CVI IPOPEMA RE DEBT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH oraz ustanie uczestnictwa w tym typie spółki IPOPEMA SECURITIES S.A.
 

Uchwała Nr 0031-2023/ 23 -  DITIX S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0030-2023/ 23 -  NOVINA S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0029-2023/ 23 -  APATOR S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 0028-2023/ 23 -  ACE 7 Sp. z o.o. - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0027-2023/ 23 -  ING BANK N.V. - rejestracja 7 serii certyfikatów
 

Uchwała Nr 0026-2023/ 23 -  ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0025-2023/ 23 -  SHEEPYARD S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0022-2023/ 23 -  SFINKS POLSKA S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0021-2023/ 23 -  SDS OPTIC S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0020-2023/ 23 -  MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - ustanie uczestnictwa w KDPW w typie EMITENT
 

Uchwała Nr 0019-2023/ 23 -  GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0018-2023/ 23 -  PLOT TWIST S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0017-2023/ 23 -  PUNKPIRATES S.A. - rejestracja warrantów
 

Uchwała Nr 0016-2023/ 23 -  MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SP. Z O.O. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 0015-2023/ 23 -  MLP GROUP S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0014-2023/ 23 -  CYFROWY POLSAT S.A. - warunkowa rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 0013-2023/ 23 -  „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0012-2023/ 23 -  IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA Sp. z o.o. - umorzenie obligacji
 

Uchwała Nr 0011-2023/ 23 -  MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - umorzenie certyfikatów
 

Uchwała Nr 0010-2023/ 23 -  KRUK S.A. - rejestracja obligacji
 

Uchwała Nr 0009-2023/ 23 -  PASSUS S.A - asymilacja akcji
 

Uchwała Nr 0008-2023/ 23 -  PRIMA MODA S.A. - rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0005-2023/ 23 -  FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - warunkowa rejestracja certyfikatów
 

Uchwała Nr 0004-2023/ 23 -  KUBOTA S.A. - warunkowa rejestracja akcji
 

Uchwała Nr 0003-2023/ 23 -  ARENA.PL S.A. - zmiana oświadczenia nr 832/2022 z dnia 16 września 2022 r., dot. rejestracji akcji
 

Uchwała Nr 0002-2023/ 23 -  HOLLYWOOD S.A. - umorzenie akcji
 

Uchwała Nr 0001-2023/ 23 -  PFR NFOŚiGW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - przyznanie statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT