Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Opłaty

 
Krajowy Depozyt pobiera opłaty od uczestników ARM. Rodzaje, wysokość oraz zasady naliczania i pobierania opłat zawiera Załącznik do Regulaminu ARM.

Rodzaj opłaty

Stawka

Waluta

opłata stała / m-c za uczestnictwo w ARM – uczestnik podstawowy

500/320*

PLN

opłata stała / m-c za uczestnictwo w ARM – reprezentant

320 / 160 x UP**

PLN

opłata za zgłoszenie każdej transakcji do ilości 1 mln

0,04

PLN

opłata za zgłoszenie każdej transakcji powyżej ilości 1 mln

0,001

PLN

maksymalna opłata / m-c łącznie za uczestnictwo i zgłoszenie raportu dla danego uczestnika

3650

PLN

*opłata stała dla uczestników KDPW TR, Systemu Rekompensat lub Krajowego Depozytu.
** opłata wynosi 160 PLN od każdego reprezentowanego uczestnika podstawnego, przy czym nie może być niższa niż 320 PLN.


Ostatnia aktualizacja:12-01-2022 Do góry