Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze Repozytorium transakcji SFTR

OD 13 LIPCA 2020 R. KDPW UDOSTĘPNIA USŁUGĘ REPOZYTORIUM TRANSAKCJI SFTR.
W związku z nowymi obowiązkami raportowymi wynikającymi z Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, z ang. Securities Financing Transaction Regulation (SFTR), które przewiduje obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe, czy niefinansowe, KDPW przygotował dla uczestników rynku usługę, umożliwiającą im wywiązanie się z obowiązku raportowego.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA TRANSAKCJI SFT DO AUTORYZOWANYCH REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI?
Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte są wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają).
13 lipca 2020 r. wszedł obowiązek raportowania dla:
 • firm inwestycyjnych,
 • banków,
 • instytucji kredytowych,
 • oraz dla CSD i CCP.
12 października 2020 r. wszedł obowiązek raportowania dla:
 • zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji,
 • funduszy emerytalnych,
 • UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
 • AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).
11 stycznia 2021 r. wszedł obowiązek raportowania dla:
 • instytucji niefinansowych.

REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW
Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR)  mogą osiągać istotne korzyści wynikające z:
 • istniejących już interfejsów komunikacyjnych repozytorium transakcji;
 • możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu prowadzącego usługę repozytorium (co wpłynie na oszczędność kosztów i nakładów pracy z uwagi na utrzymywanie jednego kanału komunikacji);
 • wiedzy i doświadczenia pracowników KDPW w prowadzeniu Repozytorium;
 • wsparcia merytorycznego w zakresie dostosowania raportowania pod standardami SFTR; 
 • zastosowania gotowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 
 • wsparcia w zakresie transakcji SFT rozrachowywanych w Krajowym Depozycie.
ESMA podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Decyzja weszła w życie z dniem 7 maja 2020 r. 


Kontakt
Zachęcamy do kontaktu z KDPW:
T: 022 537 95 26, 022 537 95 72

SFTR@kdpw.pl
  Ostatnia aktualizacja:04-05-2021 Do góry