Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Od 1 marca 2021 r., zgodnie z przepisami art. 32813 KSH, na żądanie spółki niepublicznej, której akcje są zarejestrowane w KDPW lub na żądanie jej akcjonariusza, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane udostępnić za pośrednictwem KDPW następujące informacje:

 

  1. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresy albo adresy do doręczeń akcjonariuszy spółki,
  2. liczbę oraz ISIN akcji spółki posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy,
  3. informację o ustanowieniu zastawu albo użytkowania na akcjach spółki, ze wskazaniem liczby i ISIN akcji objętych tym prawem oraz zastawnika albo użytkownika,
  4. informację, czy na rachunku papierów wartościowych dokonano wzmianki o upoważnieniu zastawnika albo użytkownika do wykonywania prawa głosu z obciążonych akcji.
W dniu 31 maja 2021 r. Krajowy Depozyt wdrożył rozwiązanie systemowe zapewniające udostępnianie ww. informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej.
W relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi proces ujawnienia informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej realizowany jest za pomocą komunikatów ISO 20022. Natomiast w aplikacji internetowej Identyfikacja akcjonariuszy dostępnej pod adresem: https://online.kdpw.pl/csd/sid/ udostępnione zostały nowe funkcjonalności w zakresie identyfikacji akcjonariuszy spółek niepublicznych, dedykowane spółkom niepublicznym, akcjonariuszom tych spółek oraz uczestnikom bezpośrednim KDPW.

Regulacje
Opłaty
Narzędzia IT - struktury komunikatów

Identyfikacja akcjonariuszy spółki giełdowej zgodne z SRDII

W sprawach dotyczących obsługi operacyjnej procesu identyfikacji akcjonariuszy prosimy o kontakt na adres: emitent@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:15-02-2022 Do góry