Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Od 3 września 2020 r., zgodnie z przepisami art. 68j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie spółki giełdowej podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz liczby posiadanych przez nich akcji, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień. Spółka może zebrać te informacje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Do żądania udostępnienia spółce informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, jak też do informacji, przekazywanych w odpowiedzi na takie żądanie, stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 2018/1212.

W związku z powyższym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił w dniu 3 września 2020 r. usługę identyfikacji tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej. Pod adresem: https://online.kdpw.pl/csd/sid/ dostępna jest aplikacja internetowa Identyfikacja akcjonariuszy. Aplikacja umożliwia spółkom złożenie wniosku o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, jak też dostęp ujawnionych w odpowiedzi na taki wniosek informacji o tożsamości akcjonariuszy oraz o liczbie posiadanych przez nich akcji.

W relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi proces ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy realizowany jest za pomocą komunikatów ISO 20022

Informacje dla spółek giełdowych, emitentów akcji:
Adres aplikacji Identyfikacja akcjonariuszy: https://online.kdpw.pl/csd/sid/
Instrukcje dotyczące sposobu logowania do aplikacji
Opłaty dla emitentów związane z ujawnianiem informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy oraz ustalaniem liczby posiadanych przez nich akcji

Identyfikacja akcjonariuszy spółki niepublicznej zgodnie z KSH

W sprawach dotyczących obsługi operacyjnej procesu identyfikacji akcjonariuszy prosimy o kontakt na adres: emitent@kdpw.pl.
Ostatnia aktualizacja:24-06-2021 Do góry