Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

No LEI, no Trade

MiFID II / MiFIR - No LEI, no Trade – od stycznia 2018 r. brak kodu LEI skutkuje brakiem możliwości zawarcia transakcji

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dn. 28 lipca 2016 roku, które weszło bezpośrednio do polskiego porządku prawnego „firma inwestycyjna nie świadczy usługi, w wyniku której powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia transakcji dotyczącego transakcji zawartej w imieniu klienta, który kwalifikuje się do posiadania kodu identyfikatora podmiotu prawnego, przed uzyskaniem kodu identyfikatora podmiotu prawnego od tego klienta.”

Wymóg ten uniemożliwia firmie inwestycyjnej zawieranie transakcji w imieniu osób prawnych i na rzecz osób prawnych w przypadku, gdy podmioty te nie posiadają kodu LEI. Potwierdza to również pkt 14. Preambuły niniejszego Rozporządzenia:
„W celu zagwarantowania skuteczności nadzoru nad osobami prawnymi pod kątem nadużyć na rynku państwa członkowskie powinny zagwarantować opracowywanie, przyznawanie i utrzymywanie LEI zgodnie z międzynarodowymi zasadami, aby zapewnić spójną i jednoznaczną identyfikację osób prawnych. Firmy inwestycyjne powinny uzyskać LEI od swoich klientów przed rozpoczęciem świadczenia usług, które będą prowadzić do powstania obowiązków zgłaszania w odniesieniu do transakcji wykonywanych w imieniu tych klientów, i stosować przedmiotowe LEI w ich zgłoszeniach transakcji.”

Dodatkowym obowiązkiem spoczywającym na firmach inwestycyjnych jest również konieczność stałego utrzymywania ważności kodu LEI. Obowiązek taki wynika wprost z pkt. 6. Preambuły:
„W celu zapewnienia pewnej i skutecznej identyfikacji firm inwestycyjnych odpowiedzialnych za realizację transakcji, firmy te powinny zadbać o identyfikację w zgłoszeniu transakcji przekazanym zgodnie z ich obowiązkiem zgłaszania transakcji, korzystając z zatwierdzonych, wydanych i odpowiednio odnowionych identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI).”

KDPW jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI.

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej


 
Ostatnia aktualizacja:05-07-2018 Do góry