Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O kodzie LEI

Kod LEI
Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW:

 


KDPW posiada status agencji kodującej akredytowanej przez GLEIF, uprawnionej do rejestrowania kodów identyfikujących w ramach Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) - światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych i stosuje zasady obowiązujące w ramach tego systemu w zakresie dotyczącym nadawania kodów identyfikujących, ich odnawiania oraz pobierania opłat.

KDPW jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI.
KDPW nadaje kody LEI dla podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Ukrainy.
KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej
 

Samorządy, które emitują obligacje, muszą uzyskać kod LEI
 

Obowiązek posiadania kodu LEI spoczywa na:
  • podmiotach prawnych zawierających transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC 
  • podmiotach prawnych zawierających transakcje na rynkach kasowych regulowanych i OTC 
  • uczestnikach Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD), w tym w typie Emitent 
  • podmiotach zawierających transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

Zgodnie z zasadami światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych:
  • kod LEI jest standardem uznanym na całym świecie,
  • budowa kodu jest zgodna z normą ISO17442 oraz wytycznymi ROC, a kod nie posiada wbudowanego oznaczenia kraju, w którym został nadany,
  • kody LEI nadawane są wyłącznie przez agencje akredytowane przez GLEIF,
  • każdy podmiot prawny może posiadać wyłącznie jeden kod LEI,
  • do każdego kodu przypisane są dane referencyjne podmiotu, któremu kod został nadany, zgodne z właściwymi, publicznymi rejestrami, a wysoką jakość tych danych zapewnia agencja, kóra zarządza kodem,
  • informacje o nadanych kodach oraz o przypisanych im danych referencyjnych są udostępniane publicznie, bez opłat, przez agencje kodujące oraz GLEIF.

 

 


No LEI no Trade - od stycznia 2018 r. brak kodu LEI uniemożliwia zawieranie transakcji

 

więcej o kodzie LEI

   Ostatnia aktualizacja:29-12-2019 Do góry