Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Nadawanie kodów ISIN, CFI, FISN

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako jeden z głównych podmiotów polskiego rynku kapitałowego od wielu lat jest instytucją oferującą szeroki wachlarz usług nadawania kodów dla podmiotów oraz instrumentów finansowych w oparciu o międzynarodowe standardy ISO oraz wytyczne The Association of National Numbering Agencies (ANNA). Od 1994 roku KDPW jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących ANNA a od 1996 roku pełni funkcję agencji numerującej.

KDPW jako Krajowa Agencja Numerująca (National Numbering Agency, NNA) upoważniony jest do nadawania kodów:
  • ISIN - International Securities Identifying Number - ISO 6166,
  • CFI - Classification of Financial Instruments - ISO 10962, 
  • FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.

Od 1 lipca 2017 r. wraz z kodem ISIN równocześnie jest przydzielany kod CFI i kod FISN.

KDPW nadaje kody ISIN, CFI i FISN papierom wartościowym rejestrowanym w systemie depozytowym KDPW przy każdej rejestracji papierów wartościowych, dokonywanej na wniosek uczestnika KDPW, w typie emitent.

KDPW nadaje kody ISIN, CFI i FISN również instrumentom finansowym, które nie są przedmiotem rejestracji w systemie depozytowym KDPW na podstawie odrębnych umów dwustronnych z podmiotami wnioskującymi. Umowy określają zasady dot. wymogów dokumentacyjnych, weryfikacji oraz określają opłatę z tytułu nadania kodów oraz ich utrzymywania w latach kolejnych.

Od 1 lutego 2021 r. KDPW oferuje aplikację do nadawania tym papierom kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN), która umożliwia podmiotom prowadzącym rejestr akcjonariuszy pozyskanie kodu, w celu zapisania instrumentów finansowych w rejestrach własnych tych podmiotów.
Aplikacja dostępna jest pod adresem  https://online.kdpw.pl/
więcej o usłudze


Kod ISIN
to uznany światowy standard w zakresie jednoznacznej identyfikacji instrumentów finansowych, będący ciągiem dwunastu znaków i składa się z: 

  • przedrostka, którym jest dwuliterowe oznaczenie kodowe kraju zgodne z normą ISO 3166,
  • symbolu podstawowego, który składa się z dziewięciu znaków alfanumerycznych,
  • cyfry kontrolnej, obliczonej zgodnie z modułem dziesiętnym stosownie do postanowień normy ISO 6166.

 

Uczestnicy światowego rynku kapitałowego, posługując się kodami ISIN, mogą napotkać problem związany z szybką identyfikacją typu instrumentu. W związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych - kod CFI oraz kod FISN.
Kod CFI jest kodem klasyfikującym dany instrument finansowy i składa się z sześciu znaków alfabetycznych. Pierwszy znak określa kategorię instrumentu finansowego, drugi grupę w ramach tej kategorii, ostatnie 4 znaki określają najbardziej istotne atrybuty danej grupy.
Kod FISN ma maksymalna długość 35 znaków alfanumerycznych i składa się z:

  • skróconej nazwy emitenta o maksymalnej długości 15 znaków alfanumerycznych, 
  • „/” – jako separatora miedzy nazwą emitenta a opisem instrumentów finansowych, 
  • opisu instrumentów finansowych o maksymalnej długości 19 znaków alfanumerycznych.

KDPW jako NNA przekazuje, w cyklu dziennym, raport do ASB (ANNA Service Bureau) - międzynarodowego systemu wymiany informacji o kodach ISIN, CFI i FISN.

Stosowanie kodów identyfikujących instrumenty finansowe oraz ich rodzaj ma na celu ujednolicenie standardów na międzynarodowym rynku finansowym i jest niezbędne dla szerokiego zakresu funkcji przetwarzania papierów wartościowych, w tym sprawozdań, potwierdzeń, działalności rozliczeniowej czy sprawozdawczości bankowej.

 

Informacje o nadanych przez KDPW kodach ISIN, CFI i FISN dostępne są pod poniższymi linkami:
http://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/statystyki/Strony/default.aspx
https://online.kdpw.pl

Ostatnia aktualizacja:29-01-2021 Do góry