Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Nadawanie kodów ISIN dla instrumentów finansowych zapisywanych w rejestrach akcjonariuszy

Od 1 lutego 2021 r. KDPW oferuje aplikację do nadawania kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN) instrumentom finansowym, które nie są przedmiotem rejestracji w systemie depozytowym KDPW. Aplikacja umożliwia pozyskanie kodu dla instrumentów finansowych na potrzeby rejestracji tych instrumentów przez podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy.
Aplikacja Nadawanie kodów ISIN dostępna jest pod adresem https://online.kdpw.pl

Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpiła przymusowa dematerializacja instrumentów niepublicznych wyemitowanych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Obowiązek wynika z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 i z 2020 r., poz. 875). W celu ułatwienia identyfikacji papierów wartościowych w rejestrach akcjonariuszy, KDPW udostępnił z dniem 1 lutego 2021 r. aplikację Nadawanie kodów ISIN, która umożliwia nadawanie kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN) dla instrumentów finansowych objętych obowiązkiem dematerializacji. Zgodnie z Ksh, instrumenty, którym został nadany kod ISIN, mogą być zapisane w rejestrze z wykorzystaniem mechanizmu salda, a nie na sztuki.
Usługa jest skierowana do podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy i umożliwia automatyczne pozyskiwanie kodów ISIN w celu oznaczenia emisji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych nie posiadających żadnej zarejestrowanej serii papierów wartościowych w KDPW.
Usługa umożliwia automatyczne nadawanie kodów ISIN dla:
  • akcji,
  • warrantów subskrypcyjnych,
  • świadectw użytkowych,
  • świadectw założycielskich,
  • uczestnictw w dochodach,
  • uczestnictw w podziale majątku spółki.

Dostęp do aplikacji
Dostęp do aplikacji Nadawanie kodów ISIN mogą uzyskać wyłącznie podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy.
Zainteresowane podmioty powinny złożyć wniosek o przyznanie statusu AGENTA NUMERUJĄCEGO wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym oświadczenie, iż akceptują regulamin. Na tej podstawie Zarząd KDPW będzie podejmował uchwałę. Jej podjęcie będzie oznaczać nawiązanie relacji umownej. W kolejnym kroku użytkownicy reprezentujący Agenta uzyskają możliwość wnioskowania o dostęp do aplikacji Nadawanie kodów ISIN.
Dostęp do aplikacji można uzyskać składając elektronicznie wniosek pod adresem https://online.kdpw.pl
W przypadku podmiotów, które mają już nadany kod instytucji w ramach innych usług świadczonych przez KDPW, kod ten będzie wykorzystywany do wnioskowania o dostęp do aplikacji Nadawania kodów ISIN po nawiązaniu relacji umownej.

Regulacje i wzory dokumentów
Opłaty
Korespondencja
Szczegóły dotyczące obsługi aplikacji znajdują się w Instrukcji składania wniosków o nadanie kodu ISIN z wykorzystaniem aplikacji „Nadawanie kodów ISIN”

Kontakt:
isin@kdpw.pl
tel. 44 633 16 80
tel. 22 537 93 37
tel. 44 632 45 00
tel. 22 537 94 19
Ostatnia aktualizacja:06-10-2021 Do góry