Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. KDPW udostępnił nową usługę, która polega na obsłudze przez system informatyczny KDPW zdalnych głosowań zarządów, rad nadzorczych i komitetów rad nadzorczych podczas posiedzeń organizowanych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także umożliwia oddawanie głosów poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym. System pozwala wziąć udział w głosowaniu tajnym i jawnym, z dowolnego miejsca, zapewnia utrwalenie wyników głosowania oraz bezpieczeństwo głosowania.

Usługa kierowana jest do spółek krajowych, których akcje rejestrowane są w KDPW.

Spółki - Emitenci korzystają z usługi za pośrednictwem aplikacji Organy Statutowe – Głosowania dostępnej pod adresem: https://online.kdpw.pl/. W tej aplikacji Biuro Emitenta/Biuro Zarządu zarejestruje każde głosowanie oraz wskaże osoby uprawnione do głosowania, wprowadzając ich imiona i nazwiska, a także adresy poczty elektronicznej. Po zarejestrowaniu przez emitenta głosowania w aplikacji oraz po wprowadzeniu danych osób uprawnionych do głosowania otrzymają oni na adres poczty elektronicznej szczegółowe informacje oraz uprawnienia głosowania. Udział w głosowaniu zdalnym z wykorzystaniem systemu informatycznego KDPW mogą wziąć wyłącznie osoby wskazane przez emitenta.

Aplikacja udostępniana emitentom jest powiązana z aplikacją dla osób głosujących (eVoting-board) i dostępna pod adresem https://glosowania-organy-statutowe.kdpw.pl/ Osoby uprawnione otrzymają na adres poczty elektronicznej powiadomienie mailowe z aplikacji KDPW, które zawierać będzie informacje dot. głosowania (nazwa spółki, rodzaj głosowania, data), instrukcję logowania do aplikacji KDPW, a także kod autoryzacyjny umożliwiający potwierdzenie uprawnień w aplikacji. Do zalogowania konieczne będzie posiadanie konta dostępowego, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Po zalogowaniu trzeba będzie potwierdzić w aplikacji posiadane uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego. Oddawanie głosów będzie możliwe po otwarciu głosowania w aplikacji przez spółkę.

                          

INFORMACJE O USŁUDZE:
usługa eVoting-board - oferta
usługa eVoting-board - film

INFORMACJE DLA SPÓŁKI - EMITENTA:
aplikacja Organy Statutowe – Głosowania - broszura

INFORMACJE DLA GŁOSUJĄCYCH:
aplikacja eVoting-board - broszura
Jak głosować w aplikacji eVoting-board? - broszura
Jak utworzyć konto dostępowe? - broszura


Dostęp do aplikacji - środowisko testowe i produkcyjne
Testy
Regulacje
Opłaty
Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas: eVb-kontakt@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:09-06-2021 Do góry