Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Portal danych KDPW

KDPW udostępnia dane referencyjne i statystyczne identyfikujące emitentów oraz instrumenty finansowe, ich właściwości i status w obrocie, przechowywane w bazach danych Grupy KDPW drogą elektroniczną na Portalu danych https://data.kdpw.pl

Usługa skierowana jest do podmiotów prawnych, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli nabywają one dane w związku z zawodową działalnością.

Rodzaje pakietów danych oraz zakres danych udostępnianych w poszczególnych pakietach określone są w ramach Portalu danych, przy czym:
Raporty bezpłatne są udostępniane z wykorzystaniem kanału U2A, natomiast raporty płatne są udostępniane z wykorzystaniem kanału U2A i A2A poprzez:
  • formularze manualne z możliwością eksportu do formatu JSON, XLS i XML i tworzenia zapytań do bazy danych oraz przeglądania danych,
  • interfejs API - opracowany zgodnie ze standardem OpenAPI.

Przed zamówieniem subskrypcji zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją użytkownika.

Portal danych KDPW jest objęty jednolitym systemem dostępowym Grupy KDPW, który pozwala, w ramach posiadanych upoważnień, korzystać również z innych usług KDPW oraz KDPW_CCP włączonych do tego systemu. Oznacza to, że logowanie do Portalu danych jest realizowane za pośrednictwem tych samych kont dostępowych, które wykorzystywane są do uwierzytelniania do innych aplikacji KDPW i KDPW_CCP.

Kontakt:
data@kdpw.pl
T: 22 537 95 73
Ostatnia aktualizacja:05-08-2022 Do góry