Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Raportowanie o dłużnych papierach wartościowych

Przekazywanie do KDPW informacji o papierach wartościowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i niezarejestrowanych w KDPW
Emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji tych papierów wartościowych dokonanej przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. W celach obsługi procesu przekazywania tych danych, na stronie internetowej KDPW została udostępniona aplikacja Zobowiązania Emitentów

Do korzystania z aplikacji Zobowiązania Emitentów nie jest wymagane posiadanie statusu uczestnika KDPW w typie emitent.

Dostęp do tej aplikacji można uzyskać składając odpowiedni wniosek na stronie internetowej pod adresem https://online.kdpw.pl/. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie aktywnego kod LEI. Więcej informacji o uzyskaniu kodu LEI można znaleźć na stronie https://lei.kdpw.pl.
Ważne: Identyfikacja emitentów odbywa się na podstawie kodu LEI zarówno, gdy emitenci przekazują raporty samodzielne, jak również, gdy obowiązek realizuje podmiot prowadzący ewidencję.

Aplikacja umożliwia złożenie wniosku w roli:
  • Agent raportujący – przez podmiot prowadzący ewidencję papierów wartościowych, zobowiązany do raportowania emisji, dla których prowadzi ewidencję, w imieniu tych emitentów oraz zobowiązany do raportowania stanu realizacji świadczeń wynikających z tych emisji; 
  • Emitent – przez podmiot uprawniony do raportowania własnych emisji (oraz stanu realizacji świadczeń) wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r., znajdujących się poza jakąkolwiek ewidencją lub emisji zdematerializowanych w zagranicznych CSD.
Instrukcja składania raportów z wykorzystaniem aplikacji Zobowiązania Emitentów
przykłady użycia komunikatu seis.rep.001.01.

Emitenci oraz podmioty prowadzące ewidencję w zakresie instrumentów wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. (i niezarejestrowanych w KDPW) mogą realizować swój obowiązek od 2 stycznia 2020 r. Podmioty te są zobowiązane przekazać szczegóły emisji oraz stan realizacji świadczeń na dzień 31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do wszystkich nieumorzonych instrumentów na dzień 31 grudnia 2019r. Ponadto od początku roku 2020 są zobowiązani do raportowania wszelkich zmian w warunkach emisji i stanie realizacji świadczeń do 15 dnia kolejnego miesiąca w stosunku do miesiąca, w którym doszło do zmiany.

Identyfikacja emitentów odbywa się na podstawie kodu LEI zarówno, gdy emitenci przekazują raporty samodzielne, jak również, gdy obowiązek realizuje podmiot prowadzący ewidencję.
Agenci raportujący i emitenci, z wykorzystaniem aplikacji Zobowiązania Emitentów, składają raporty za pośrednictwem formularzy lub za pośrednictwem dedykowanego komunikatu XML – seis.rep.001.01.

Rejestr zobowiązań emitentów
Publiczna baza danych zawierająca informacje o bieżącym zadłużeniu emitentów z tytułu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez nich obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych dostępna jest na stronie internetowej rze.info
więcej informacji

Pliki do pobrania:
Dokument PDF z opisem struktury komunikatu: Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (reda.dbt.001.01)
Schemat XSD komunikatu: Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań

Kontakt w sprawie aplikacji Zobowiązania Emitentów:

tel. 22 537 95 35
tel. 22 537 95 02
tel 22 537 95 72
email: ze@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:23-06-2022 Do góry