Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Podstawą działalności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jest prowadzenie depozytu papierów wartościowych. Rejestrowanie papierów wartościowych w depozycie następuje w szczególności na podstawie umowy zawartej z emitentem (Uchwała Zarządu KDPW).
Szczegółowe informacje o procedurze rejestracji dostępne są w Informatorze dla polskich emitentów papierów wartościowych.

Proces ten jest przeprowadzany na bazie wymiany wystandaryzowanych, systemowych komunikatów zgodnych z normą ISO20022 oraz własnych KDPW opartych na normie i bazach słownikowych ISO20022.

Rejestracja obejmuje:
  • rejestrację papierów wartościowych w trybie zwykłym (kod zdarzenia: REGN),
  • rejestrację papierów wartościowych w trybie asymilacji (kod zdarzenia: PARI) - stosowane w przypadku rejestracji, w wyniku której zmianie ulega typ papieru: PDA -> akcje lub PNE -> akcje, a pod kodem przejmującym zarejestrowane są już tego typu papiery wartościowe),
  • rejestrację papierów wartościowych w trybie konwersji (kod zdarzenia: CONV); stosowane w przypadku rejestracji, w wyniku której zmianie ulega typ papieru: PDA -> akcje lub PNE -> akcje lub PNE -> PDA., i rejestracja następuje pod nowy kod przejmujący).
Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd KDPW oraz spełnieniu się warunków określonych w tej uchwale, Krajowy Depozyt prześle stosowny komunikat elektroniczny informujący o realizowanej rejestracji papierów wartościowych. W zakładce Uczestnicy /Komunikaty, przed dniem dokonania rejestracji będą publikowane komunikaty o rejestracji.

Rejestracja dłużnych papierów wartościowych
Zasady rejestracji dłużnych papierów wartościowych (niepublicznych)
Ostatnia aktualizacja:06-05-2022 Do góry