Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rejestracja dłużnych papierów wartościowych

Zasady rejestracji dłużnych papierów wartościowych (niepublicznych)
1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące przymusowej rejestracji - czyli dematerializacji w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, dłużnych papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych. Wprowadziły one m.in. obowiązek rejestracji tych instrumentów w KDPW za pośrednictwem agenta emisji.
więcej informacji

Pierwszym krokiem do zarejestrowania emisji obligacji, listów zastawnych, czy certyfikatów inwestycyjnych jest uzyskanie statusu uczestnika KDPW w typie emitent.
więcej informacji

Uzyskanie statusu uczestnika KDPW w typie emitent nie dotyczy emitentów i podmiotów prowadzących ewidencję papierów dłużnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. (przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji), które nie zostały zarejestrowane w KDPW. Te podmioty posiadają wyłącznie obowiązek przekazania do KDPW informacji o zobowiązaniach wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych.
więcej informacji

Agent emisji
Agent emisji odpowiada za rejestrację papierów wartościowych w KDPW w imieniu emitenta.
Na potrzeby rejestracji papierów wartościowych przez Agenta emisji KDPW stworzył aplikację internetową
REJESTRACJA EMISJI, dzięki której rejestracja następuje w ciągu 24 godzin.
więcej informacji

Agent płatniczy
Agent płatniczy pośredniczy w operacjach związanych z obsługą świadczeń i wykupem obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych.
więcej informacji
Ostatnia aktualizacja:06-03-2020 Do góry