Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozrachunek pieniężny

W ramach obsługi procesu rozrachunku transakcji i innych operacji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wykonuje rozrachunek pieniężny.
KDPW nie prowadzi rachunków pieniężnych, natomiast na podstawie odpowiedniej umowy z NBP dokonuje obsługi rozrachunku pieniężnego. Zgodnie z zalecanymi standardami międzynarodowymi, rozrachunek pieniężny powinien być wykonywany w pieniądzu banku centralnego.

Bankiem rozliczeniowym obsługującym KDPW w PLN, EUR jest Narodowy Bank Polski
  • dostęp KDPW do systemu SORBNET2 (rozrachunek w PLN) i systemu TARGET2 (rozrachunek w EUR).

Uczestnik KDPW wskazuje dla rozrachunków obsługiwanych przez KDPW rachunek prowadzony w banku rozliczeniowym – własny lub tzw. Płatnika:
  • Bank – Płatnik w PLN: bank posiadający status uczestnika KDPW oraz posiadający rachunek pieniężny w systemie SORBNET2;
  • Bank – Płatnik w EUR: bank posiadający rachunek pieniężny w systemie TARGET2.

W ramach zarządzania ryzykiem płatnik ma możliwość zgłoszenia limitu płatności w stosunku do uczestnika KDPW, dla którego pełni funkcję płatnika. Podobną możliwość ma uczestnik pełniący funkcję reprezentanta dla podmiotu niebędącego uczestnikiem i rozliczanego przez KDPW_CCP.
Uczestnik może wskazać dwa lub więcej rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym dla różnych płatników, poprzez które mają być realizowane płatności, dokonywane przez niego lub na jego rzecz, oznaczając jednocześnie jeden z tych rachunków, jako rachunek podstawowy (domyślny).

Regulacje
Informacje, dotyczące obsługi rozrachunków pieniężnych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych znajdują się w Regulaminie KDPW (Dział IV, Rozdział 1, § 81– 85) oraz w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł drugi, Dział 2, § 44-46, 49-51)

 

Narzędzia IT
Komunikaty informacyjne związane z wykonywanymi przez KDPW rozrachunkami pieniężnymi: 
  • camt.pmt.001.02 - Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych 
  • camt.smt.001.04 - Salda rozliczeń pieniężnych

Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników
 
Ostatnia aktualizacja:03-03-2020 Do góry