Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Systemy rozrachunku

W ramach obsługi procesu rozrachunku transakcji i innych operacji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje dokonywanie rozrachunku w ramach dwóch systemów: 
 • system wielosesyjny - sesje rozrachunkowe realizowane według harmonogramu dnia księgowego oraz sesje techniczne
 • system rozrachunków w czasie rzeczywistym (RTGS) – księgowanie możliwe w trybie on-line; dostępność systemu w godzinach określonych w harmonogramie dnia księgowego dla systemu RTGS

Harmonogram rozrachunku transakcji w walucie PLN:Zgodnie z harmonogramem transakcje w walucie EUR są rozrachowywane na sesjach I-III oraz w RTGS w godz. 8:00-16:00
Rodzaje operacji księgowanych w poszczególnych systemach rozrachunku zostały
zdefiniowane w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Uczestnik może wskazać system rozrachunku w zleceniu rozrachunku. W przypadku braku wskazania systemu rozrachunku w zleceniu rozrachunku, stosuje się system domyślny:
 • Operacje DvP – system wielosesyjny 
 • Operacje FoP – system RTGS

Rozrachunek operacji DvP dokonywany jest w oparciu o model rozrachunku:
 • system wielosesyjny
  • rozrachunek w papierach wartościowych na zasadzie brutto* 
  • rozrachunek pieniężny na zasadzie netto
 • system RTGS 
  • rozrachunek w papierach wartościowych na zasadzie brutto 
  • rozrachunek pieniężny na zasadzie brutto
*w zleceniach rozrachunku przekazanych przez KDPW_CCP może mieć zastosowanie netting w papierach wartościowych

Harmonogram dnia księgowego w systemie wielosesyjnym i w systemie RTGS określony jest w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Zarząd KDPW może określić dni, w których obowiązuje niestandardowy harmonogram dnia księgowego
uchwała wykonawcza do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Ostatnia aktualizacja:03-03-2020 Do góry