Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informacja dla podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA

3 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która nakłada na podmioty wymienione w art. 32 ust. 2 ww. ustawy, czyli podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nowe obowiązki w zakresie ochrony inwestorów.

Procedura przystąpienia do systemu rekompensat dla podmiotów posiadających zezwolenie KNF
na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
 lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 

Procedura przystąpienia do systemu rekompensat dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF
na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem sr@kdpw.pl lub numerem telefonu (22) 537-95-99.
Ostatnia aktualizacja:25-09-2019 Do góry